Hopp til innhold

Maskinentreprenørenes Forbund er kritiske etter nytt steinras på Kvænangsfjellet

Før helgen kom nok et steinras seg over skredsikringene i Rakkenesura på nordsiden av Kvænangsfjellet. Det førte til at fjellovergangen måtte holde stengt flere timer både fredag og lørdag.

Kvænangsfjellet er under utbygging. Forslaget til utbedring av traseen Statens vegvesen gikk for var med tre tunneler, deriblant en på Rakkeneset. På grunn av for lave bevilgninger har Nye veier, som har overtatt prosjektet, valgt å kun gå for to tunneler: Kvænangsfjelltunnelen mot toppen av fjellet og Mettevolltunnelen på sørsiden av fjellet.

En løsning som først og fremst skal møte utfordringene med snøskred og uvær vinterstid. Svend Ingvar Hoel Larsen i Maskinentreprenørenes Forbund er svært kritisk etter nok en hendelse på Rakkeneset.

– Når det skal bygges en så viktig livsnerve for Nord-Norge, så må man bygge en vei som fungerer sommer og vinter. Det kan komme til å gå store ras der og i verste fall menneskeliv, sier han.

Prosjektleder Lars Bjørgård i Nye veier, forstår Larsens bekymring. Han sier at rasutsatte strekninger er noe mange bilister i landet må leve med.

– Rakkenes er en utfordring når det gjelder steinsprang, men vi har ikke hatt finansiering til å starte arbeidet med den tunnelen. Skal vi få gjort det, må eventuelle nye bevilgninger på plass, sier Bjørgård.

Svend Ingvar Hoel Larsen i Maskinentreprenørenes Forbund
Foto: Privat