Mann siktet for ulovlig rypejakt

Oppdagelsen av ulovlig rypejakt fra snøskuter utenfor jaktsesongen, vekket stor harme på sosiale medier og hos offentlige instanser. Nå er en mann siktet, melder politiet.

Skuterspor ved Náššajohka på Finnmarksvidda

I april ble det avdekket ulovlig rypejakt og observert skuterspor på kryss og tvers i et dalføre i Finnmark ved Náššajohka i Kautokeino. Å ta ryper fra området på skuter vil være brudd på flere lover.

Foto: SNO

Politiet har kommet videre i etterforskningen av den ulovlige rypejakten som ble avdekket i slutten av april.

– Det jeg kan si er at vi har ransaket hos en person som er siktet i saken. Han har vært i avhør, og erkjenner ikke straffskyld. Saken er fremdeles til etterforskning, den er ikke lukket, sier Inger Anita Øvregård, fungerende koordinator og leder for reinpolitiet i Finnmark og Nord-Troms.

Inger Anita Øvregård

Fungerende koordinator og leder for reinpolitiet i Finnmark og Nord-Troms, Inger Anita Øvregård, vil foreløpig ikke si noe om hvilke beslag de har gjort hos mannen.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Brudd på flere lover

Reinpolitiet ble kontaktet av Statens naturoppsyn (SNO) i april, etter at SNO hadde observert skutersport på kryss og tvers i et dalføre i Finnmark ved Náššajohka i Kautokeino. Dette var kort tid etter at mellom 300 og 600 ryper ble observert i området.

På bakken fant man blodspor fra den ulovlige jakten, og reinpolitiet sier de har grunn til å tro at flere titalls ryper er tatt ut av området.

Å ta ryper fra området på skuter vil være brudd på flere lover. Rypejakta er nå over, så det er et brudd på viltloven. Det går ikke skuterløype i området, så det er også brudd på motorferdselslov. I tillegg er det ulovlig å jakte rype fra skuter.

Saken vakte stor harme i sosiale medier.

Vitneavhør førte til siktelse

Mannen, som er i 30-årene og fra Vest-Finnmark, er siktet for brudd på viltloven, på naturmangfoldsloven og motorferdselsloven.

– Det er tatt noen beslag, og vi går over det, så får vi se om det har noen betydning for saken. Det er for tidlig å si noe om det nå.

Blodspor fra ulovlig rypejakt

Ved skutersporene ble det funnet blodspor fra den ulovlige jakten.

Foto: SNO

Hun vil ikke kommentere hva de har beslaglagt, men forteller at de har siktet mannen på bakgrunn av opplysninger politiet har fått inn.

– Ut fra de opplysningene vi fikk i form av vitneavhør, fikk vi en kjennelse fra retten som gav politiet medhold i at det var skjellig grunn til mistanke og at vi kunne ransake for å søke bevis, sier hun.

Ingen flere siktede for øyeblikket

Politiet har fremdeles en del ting de skal innhente, og håper å få avsluttet saken innen 2-3 uker.

– Er det flere personer som risikerer å bli siktet?

– Nei, ikke slik saken står nå, men det er vanskelig å gi et klart svar på det ettersom saken fremdeles er under etterforskning, sier Øvregård.