Mangler tilbud til voldelige foreldre

Foreldre som slår barna sine tar ofte selv kontakt med hjelpeapparatet for å mestre sinnet sitt. Men et slikt tilbud finnes ikke i Nord-Norge.

Voldsoffer
Foto: Scanpix / Scanpix

Flere innstanser har nå bedt Tromsø kommune om å etablere lavterskeltilbudet «Alternativ til vold» i Tromsø.

– Vi får henvendelser hver eneste uke fra fedre og mødre som utøver vold mot sine barn, forteller Gro Morken Nilssen, psykologspesialist på RVTS Nord.

Foreldrene tar selv kontakt

Nilssen forteller at foreldrene tar kontakt, fordi de ønsker å få hjelp til å stoppe volden.

– Det er hjerteskjærende å tenke på at det ikke finnes et tilbud til dem.

Det finnes spesialisert lavterskeltilbud, som «Alternativ til vold», ti steder i landet. Men ingen i Nord-Norge.

– Derfor er det er stort behov at det etableres et tilbud, for personer som ønsker hjelp til å slutte å utøve vold på dem de er glad i, sier Nilssen.

– Nei takk

Midler til å få et tilbud i Tromsø er lagt inn på statsbudsjettet, men rådmannen har foreløpig sagt «nei takk».

– Barn som blir slått av sine foreldre, eller som ser at mamma, pappa eller søsken blir slått, er veldig redde barn. Disse barna kan bli så redde at de ikke klarer å lære det de skal lære på skolen. Og det viser seg at det å bli utsatt for voldelige relasjoner gir en sårbarhet til å utøve vold selv, forteller Nilssen.

I dag var økonomiplanen til behandling i Formannskapet i Tromsø. Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti vurderer å foreslå at kommunestyret likevel får «Alternativ til vold» inn i budsjettbehandlingen.

– Vi har en ganske fersk handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Vi vet at det er et stort problem i Tromsø. Og da mener vi at vi trenger et slikt kompetansesenter, sier varaordfører i Tromsø Gunhild Johansen (SV).