Mæland vil ikke svare om «truslene» mot Finnmark

Fylkespolitikerne i Finnmark oppfatter det siste utspillet til kommunalministeren som trusler, men Monica Mæland vil ikke stille til intervju med NRK.

Monica Mæland

TAUS: NRK vil blant annet vite hvorfor Monica Mæland truer med å gi Finnmark mindre makt i sammenslåingsprosessen, men statsråden stiller ikke til intervju.

Foto: Erik Lieungh

Kommunalminister Monica Mæland har økt presset på motvillige finnmarkspolitikere:

Hvis de ikke bidrar til sammenslåingen med Troms, vil hun gi dem mindre makt.

Påstår lovbrudd

I innkallingen til det første møtet i fellesnemnda ( PDF ), som departementet sendte ut sist fredag, krever Mæland at Finnmark velger representanter til fellesnemnda i sitt junimøte.

Fylkestinget er ferdig dagen før møtet i nemnda fredag 22. juni. Dermed vil de nyvalgte medlemmene få et døgn å forberede seg på.

Ifølge Mæland vil Finnmark bryte loven om de ikke velger medlemmer til nemnda. Hun advarer om at hun vil endre forskriften og følge folketallsprinsippet for antall medlemmer i nemnda.

I så fall vil Finnmark få færre representanter enn det som ligger i dagens forskrift. Den sier at det skal være 17 fra Finnmark og 19 fra Troms.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik reagerte på framgangsmåten i et intervju med NRK mandag.

– Det er en underlig måte å gå frem på, å komme med slike trusler, sa Vassvik.

Hun hadde forventet at statsråden kalte inn til et møte om saken.

Willy Ørnebakk og Ragnhild Vassvik

Fylkesutvalgsleder Willy Ørnebakk i Troms og fylkesordfører Ragnhild Vassvik omtaler seg som venner selv om de har gått gjennom to brudd i forhandlingene i løpet av den lange vinteren.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I en pressemelding tirsdag sier hun følgende:

– Jeg tolker dette som et mer eller mindre desperat forsøk fra Mæland og regjeringen på å tre tvangssammenslåinga nedover hodet på finnmarkingene. Alle som følger med i media ser hvor store problemer regionreformen møter på, og hvor svakt den er utredet, kommenterer Vassvik.

– Nå haster det for regjeringa å få presset Finnmark inn i folden. Noe annet enn stor usikkerhet i departementet kan neppe være årsaken til dette «trusselbrevet». Det framstår nærmest irrasjonelt.

Får ikke svar

Mandag ba NRK Finnmark om et intervju med politiske ledelse i departementet, fortrinnsvis med statsråden selv. Vi gjorde det klart at vi ønsket intervju selv om det ikke kunne skje samme dag.

Vi ble bedt om å sende spørsmålene skriftlig

  1. Hvordan kan du si at det vil være ulovlig å ikke nedsette fellesnemnd ? Loven oppgir så vidt vi kan se ingen tidsfrist.
  2. Hvordan vil du / departementet peke ut medlemmene i fellesnemnda hvis dere må nedsette den selv?
  3. Hvorfor vil du endre fordelingen dersom Finnmark fylkeskommune ikke peker ut medlemmene nå? Hva er det ved begrunnelsen for 17/19-fordelingen som ikke lenger er relevant?
  4. Hvilke fullmakter i forskriften kan det bli aktuelt å endre?

NRK har imidlertid bare fått en kort skriftlig melding fra statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Jeg legger til grunn at Finnmark fylkesting i sitt møte i juni velger medlemmer og bidrar til det viktige arbeidet som skal gjøres.

Å velge medlemmer til fellesnemnda er en lovpålagt plikt etter inndelingsloven, så et vedtak om at man ikke vil velge medlemmer til fellesnemnda vil være et ulovlig vedtak. Det er fylkestinget som kan velge medlemmer.

Jeg viser ellers til brevet med innkallingen til første møte i fellesnemnda.»