Må tillate mer lakseimport fra Norge

Det russiske veterinærtilsynet Rosselkhoznadzor får oppstrekk fra sitt eget landbruksdepartement. Nylig ble tilsynet kjent skyldig av den føderale antimonopoltjenesten (FAS) for ulovlig å ha begrenset antallet importører av norsk laks i et forsøk på å lage monopol.

Laks, oppdrettslaks

Norsk laksenæring har måttet inngå eksklusive kontrakter for å komme inn i det russiske markedet.

Foto: Jon Eeg / Scanpix

For norsk laksenæring er dette kjærkommen kritikk. De har i høst slitt med at de har følt seg tvunget til å inngå eksklusive langtidskontrakter med et av fire selskap som tilhører den Russiske Fiskeassosiasjonen.

De norske lakseprodusentene frykter å miste det russiske markedet hvis de står fram med kritikken. Derfor har ingen villet gjøre det, men mot anonymitet gir de mange opplysninger.

– Hvis ikke vårt firma inngår eksklusiv langtidskontrakt med et av de fire selskapene fiskeassosiasjonen, så vil den russiske veterinærtjenesten «finne» bakterier i fisken vår, sier en av de norske produsentene til NRK.


Flere norske lakseprodusenter har denne høsten vært ut og inn av lista over selskaper som er svartelistet og ikke får selge laks til Russland.

Video LAKSESALG

Flere norske produsenter er blitt utestengt fra det russiske markedet.

Forsøk på monopolisering


Nå kommer den russiske antimonopoltjenesten laksenæringa i Norge til unnsetning. I en avgjørelse fra 21. november, sier antimonopoltjenesten at den russiske veterinærtjenesten er skyldig å ha brutt bestemmelsene i loven om å beskytte konkurranse.

Nå følger det russiske landbruksdepartementet opp kritikken med et enda klarere språk. De sier rett ut at veterinærmyndighetene har samarbeidet med den ene grupperingen i et forsøk på å monopolisere den norske lakseimporten.
NRK har ikke fått svar på gjentatte henvendelser til det russiske veterinærtilsynet.

Viktig marked

Davidsen

Direktør for havbruk i Fiskeri og havbruksnærings landsforening – FHL, Trond Davidsen.

Foto: Morten Ruud

Det russiske markedet for norsk laks er svært viktig og sterkt økende. Direktør for havbruk i Fiskeri og havbruksnærings landsforening – FHL, Trond Davidsen er klar på at de har store forventninger til det russiske markedet.


Vi tror at Russland kommer til å passere Frankrike som det største enkeltmarkedet for norsk laks i 2012, sier Trond Davidsen.


Davidsen sier de har kjennskap til at det foregår en markedskamp i Russland om kontrollen over den attraktive norske laksen. Men at det russiske veterinærtilsynet har vært innblandet er nytt for FHL.


Vi kjenner ikke til at det er fremmet krav fra dem som stenger norske selskap ute, sier Davidsen.

22 importører venter

I Russland er det i første rekke 22 importører og produsenter i organisasjonen Fish Union som er de foreløpige vinnerne i striden. Det var de som tidligere i høst skrev klagen til antimonopoltjenesten.


Deres bedrifter fikk avslag på søknadene om å få lov til å importere norsk laks og ørret. I stedet for at bare fire bedrifter får monopol, kan det totale antallet russiske importører nå øke kraftig.