Hopp til innhold

Ikke god nok likestilling for menn i Norge – nå kommer et nytt mannsutvalg

Jonas (25) og Simen (22) syns det er på tide å sette likestilling fra mannens perspektiv på dagsordenen igjen. De ønsker mer fokus på menns psyke når regjeringa skal gå i gang med arbeidet på nyåret.

Simen Meistad Hermansen og Jonas Bovoll er forsiktig positive til et mannsutvalg.

Simen Meistad Hermansen og Jonas Bovoll tilhører den synkende andelen menn blant dem som tar høyere utdanning.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Man må bli flinkere til å snakke om det som er vanskelig når man er samlet i guttegjengen, sier Jonas Bovoll, som er student i Alta.

Han tror mange menn synes det er vanskelig å åpne seg opp for hverandre om viktige ting. Det fordi det hele tiden ligger en slags forventning om «guttastemning» når vennene er samlet.

Sammen med studiekompis Simen Meistad Hermansen sitter han i kantinen og forbereder seg til eksamen. Av alle som sitter her i dag, er de eneste mennene.

Dette er ganske representativt, for flere kvinner tar høyere utdanning enn menn.

Hvorfor er det sånn? Dette er et av spørsmålene et nytt mannsutvalg skal se på.

Nytt mannsutvalg

Regjeringen planlegger altså å sette ned et nytt mannsutvalg over nyttår. Utvalget skal se på utfordringer menn har.

Dette har vært gjort med suksess tidligere. Forrige gang førte det blant annet til lengre pappaperm.

Men likestillingsarbeidet er på ingen måte ferdig.

Simen Meistad Hermansen og Jonas Bovoll ved universitet i Alta

Det øves til eksamen i kantinen ved UiT i Alta. Simen Meistad Hermansen og Jonas Bovoll er de eneste mennene her for øyeblikket.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Statistikken viser nemlig at flere menn enn kvinner tar sitt eget liv. Gutter og menn sliter mest på skolen, og begår flest kriminelle handlinger.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) ser alvorlig på saken, og mener det nå er på tide å få bedre oversikt over menns problemer.

– Det er mange områder der menn og gutter kommer dårlig ut. Dette får lite oppmerksomhet, sammenlignet med områder hvor kvinner kommer dårlig ut.

Hun peker på at det er lenge siden det har vært sett på hvilke områder menn opplever utfordringer innen likestilling.

Jeg er opptatt av at likestilling omhandler begge kjønn.

 NRK-journalistane Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani / Anette Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener likestillingsdebatten må inkludere begge kjønnene.

Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

Tre viktige punkter

Foreløpig er det ikke bestemt hvem som skal sitte i utvalget, men en av kandidatene er Are Saastad. Han er leder i Reform, et ressurssenter for menn.

Han mener det er på høy tid å få på plass et slikt utvalg igjen.

– Det er noen grunnleggende utfordringer i gutter og menns liv som ikke er tatt tak i, sier Saastad.

Are Saastad

Saastad er allerede involvert i arbeidet, og er en mulig kandidat til å sitte i utvalget.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Saastad og Reform har pekt ut flere viktige punkter de håper utvalget vil se nærmere på:

  • Helseutfordringer
  • Frafall i skolen
  • Problematikk i utsatte grupper, som blant annet inkluderer skeive og handikappede
  • Distriktsforskjeller

Egne utfordringer i distriktene

Saastad peker på store forskjeller mellom by og bygd for hvordan kjønnsrollene er.

– Det er sannsynligvis trangere kjønnsroller for menn i fiskevær i Finnmark, og for en del skeive samiske menn, enn det er for dem som vokser opp i by, sier Saastad.

Karasjok

Mannsrollen i de samiske miljøene kan være trangere enn for de som vokser opp i et bymiljø. Her fra Karasjok.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Trettebergstuen støtter Saastad, og peker på flere utfordringer for dagens menn:

– Vi vet at mange menn har utfordringer i arbeidsmarkedet, flere menn blir alene, får ikke barn og opplever en form for utenforskap, sier kultur- og likestillingsministeren.

Hun mener det vil bli aktuelt å se på muligheter for at menn kan ta større del i barnets oppvekst etter en skilsmisse.

Simen Meistad Hermansen

Simen Meistad Hermansen, som håper skolen legger mer opp til praktiske fag.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Sammensatt problem

Studentene Jonas og Simen i Alta er veldig glad for at det blir tatt tak i likestillingsspørsmål sett fra mannens perspektiv.

De tror det er lett å glemme at også menn kan bli diskriminert og at også menn kan støte på nye utfordringer etter hvert som samfunnet endrer seg.

Jonas Bovoll

Jonas Bovoll er forsiktig optimistisk til mannsutvalget som kommer på nyåret. Menns psykiske helse er viktig å se på i et slikt utvalg, mener han.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Særlig innen helse og utdanning.

– Jeg tenker et mannsutvalg må se på de psykiske problemene menn har, og hvorfor menn faller ut fra høyere utdanning, sier Meistad Hermansen.

Selv føler han at skolen ikke er godt nok lagt opp for guttene.

– Vi er nok mer praktiske av oss. Derfor vil det være veldig trist om fag som gym og kunst og håndverk fjernes. For meg var det disse fagene som gjorde at jeg kunne få høye karakterer.