Legestudenter skal bli bedre i akuttmedisin

Legemangelen i distriktene kan skyldes mangel på kunnskap og redselen for hva som kan skje ute i distriktene. Et nytt prosjekt skal nå jobbe for å få legestudentene til å bli i nord, blant annet ved hjelp av akutt-trening.

Undervisning på legeutdanninga

Lars Rødland er praktikant på Byhagen legesenter i Alta. Her veiledes han av lege Peder Halvorsen.

Foto: Julie Groseth

– Det er lange avstander, det er mye vær. Man kan bli sittende fast i Båtsfjord eller Hasvik med relativt syke folk. Vi vet i samtaler med studentene at det er de redde for. Det sier prosjektleder for "Finnmarksmodellen" Ingrid Petrikke Olsen.

Professor og lege Ingrid Petrikke Olsen ved UiT er leder av pilotprosjektet som starter opp høsten 2017. Hun tror studentene ikke velger å jobbe i fylket fordi de frykter hva som kan skje i akutte situasjoner.

Ingrid Petrikke Olsen

Prosjektleder Ingrid Petrikke Olsen sier mange har ønsket å delta på pilotprosjektet som starter opp høsten 2017.

Foto: Allan Klo / NRK

Vil jobbe i byene

Lars Rødland (23) fra Hammerfest er én av fire legestudenter ved Universitetet i Tromsø (UiT) som skal ta del i et pilotprosjekt hvor de skal fullføre siste studieåret i Finnmark. Han tror derimot årsaken til at legestudentene ikke velger å jobbe i Finnmark kommer av ønsket om å jobbe i de store byene.

– Det inntrykket jeg har er at legestudentene fra Finnmark trekkes mot de større byene, fordi vi blir utsatt for impulser fra folk som er fra andre steder i landet, sier Rødland.

Legestudenten mener likevel at Finnmark kan by på mange nye og spennende utfordringer.

– Det er mange ting som er fint med Finnmark. Jeg tror avstandene som man ofte snakker om kan tilføye noe ekstra for dem som velger å jobbe i distriktene, sier Rødland.

Lars Rødland

Lars Rødland tror undervisningen blir bedre når det er færre studenter.

Foto: Julie Groseth

Rekruttering til distriktene

Ifølge Norut Alta har Finnmark et stort behov for slike rekrutteringstiltak som kan dekke et økende kompetansebehov i helsesektoren. Prosjektleder Olsen håper desentraliseringen av legeutdanningen vil føre til økt rekruttering av leger til fylket.

– Forskning fra blant annet desentraliseringen av sykepleieutdanningen i Finnmark viser at eksponering av miljøet fører til økt rekruttering i distriktene. Vi håper forskningen stemmer og at flere velger å jobbe i fylket når de er ferdig utdannede leger, sier Olsen.

Olsen sier videre at prosjektet skal gjøre studentene særlig gode på akuttmedisin.

– Vi har veldig gode forutsetninger for å få til det, fordi vi har et godt akuttmedisinsk miljø med mange gode lærerkrefter, sier Olsen.

Lars Rødland tror regionaliseringen av legeutdanningen vil få studentene til å føle seg sikker i akutthelsetjenesten.

– Når man blir eksponert for akutte hendelser i studietiden tror jeg man kommer til å tenke annerledes hvis man skal ut i turnus eller jobbe i distriktet senere, sier legestudenten.

Selv om Lars Rødland kommer fra Hammerfest er han usikker på om han vil jobbe i hjemfylket sitt etter endt utdanning.

– Det er mange faktorer som spiller inn, men jeg tror sjansen for at jeg blir her en stund er større fordi jeg fullfører siste året i Finnmark, sier legestudenten.