Leger slår alarm om arbeidsmiljø

Ber Arbeidstilsynet granske Tromsø kommune.

Fire leger i Tromsø ber Arbeidstilsynet om å granske arbeidsmiljøet i Tromsø kommune.

Legene mener at påfallende mange som jobber i Tromsø kommune, blir syke av arbeidsmiljøet. De mener kommunalt ansatte går langtidssykemeldte fordi de ikke får løst arbeidskonflikter.

– De føler at de blir støtet ut fra arbeidsplassen, og er uønsket. Det har medført at flere har blitt langtidssykemeldt på grunn av forholdene på arbeidsplassen, sier lege Steinar Robertsen til NRK.

– Vanskelig å varsle

Han og tre andre leger i Tromsø har undertegnet et brev til Arbeidstilsynet med anmodning om en gjennomgang av HMS-rutiner og varselvern i Tromsø kommune.

I brevet står det at det er vanskelig å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Erfaringen til legene er at lite blir gjort for å undersøke problemene som blir tatt opp, eller gjøre noe med dem. Ikke sjelden blir den som sier fra, utstøtt fra arbeidsplassen, står det i brevet.

Legen Astrid Medbø mener det er flere sektorer i kommunen hvor personer er syke på grunn av konflikter.

– Det gjelder blant annet hjemmetjenesten, sykehjem og kulturskolen, sier Medbø, som også har skrevet under på brevet.

Avviser påstanden

Kommunalsjef i Tromsø kommune, Eva T. Olsen, mener det er fullt mulig å varsle om kritikkverdige forhold.

– Tromsø kommune har varslingsrutiner, og min oppfatning er at varsling om kritikkverdige forhold blir tatt veldig på alvor i organisasjonen, sier hun.