Hopp til innhold

Barn bør få vite nødnumrene før de tar juleferie: – Åpenbart, mener politimann

Tusenvis av barn gruer seg til juleferien. Nødnumrene bør derfor være lettere tilgjengelig. Det mener Asgeir Aule i politiet i Finnmark.

Politiets nødnummer bør være lettere tilgjengelig og snakkes mer om overfor barn. Det mener Asgeir Aule i politiet.

Politiets nødnummer bør være lettere tilgjengelig og snakkes mer om overfor barn. Det mener Asgeir Aule i politiet.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Julefeiringen har ikke vært koselig for alle. Over hele landet har politiet fått inn meldinger om fyll og vold i nære relasjoner.

Bare i Finnmark har politiet i løpet av de første juledagene rykket ut til fem familievoldssaker.

Slik Bergens Tidende skrev 1. juledag, var det i mange av de nasjonale sakene barn som ringte inn.

I den mest alvorlige saken i Finnmark har politiet varetektsfengslet en mann i 30-årene, etter at han i timevis skal ha utøvd grov vold mot sin samboer natt til 1. juledag. Samboeren havnet på sykehus etter hendelsen, men er nå utskrevet.

Paret har mindreårige barn som skal ha vært til stede i huset mens volden pågikk, men på et annet rom.

– Det er svært beklagelig at vi står i en situasjon den 29. desember, der vi har disse familievoldssakene og der vi har vært nødt å fengsle en person fordi forholdet er alvorlig, sier Asgeir Aule, seksjonsleder for etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Asgeir Aule, seksjonsleder for etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Asgeir Aule, seksjonsleder for etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Foto: Bjørn Egil Jakobsen / Hammerfestingen

Klump i magen før jul

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har anslått at 150.000 barn gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk. Også Blå Kors opplyser at 1 av 10 barn og unge har klump i magen foran det som skal være den store familiehøytiden. Dette på grunn av alkohol og vold.

Aule forteller at i de aller fleste sakene om vold i nære relasjoner, er alkohol eller andre rusmidler involvert.

Han mener terskelen for å fortelle barna at politiet og eventuelt andre hjelpeinstanser er der for å hjelpe dem, bør senkes.

I hele samfunnet.

Må opplyse på skolen

Aule mener eksempelvis at lærerne før en høytid som jul, kan opplyse alle barn om at hvis de opplever utrygghet hjemme, så kan de ringe politiet på 112.

– Ja, åpenbart. Det er barnesanger om når du skal ringe 110 og når du skal ringe 112, og det å påvirke barn til å ringe dersom de opplever noe trasig, det er bra, mener han.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland, er helt enig i at skolen har et ansvar. Hun sier at lærere og skoleledere skal kunne gi god informasjon til elevene om hva de skal gjøre og hvem de skal kontakte dersom de opplever utrygghet, overgrep og vold i eget hjem.

– De siste årene har skolenes rolle blitt styrket i arbeidet med å forebygge vold og overgrep og det er utviklet tilbud for å bedre kompetansen til de ansatte, sier Almeland.

Økning hos krisesenteret

Ved Vest-Finnmark krisesenter har de det siste året tatt imot flere kvinner og barn i 2020, enn noen gang tidligere.

– Vi har en liten økning fra tidligere år ja, sier daglig leder Anneli Eskelinen.

Kvinnene som oppsøker senteret har gjerne levd under fysisk og/eller psykisk vold over lang tid før de tar kontakt. For barna som vokser opp under slike forhold er dette skadelig.

– Selv om barna ikke selv blir slått, så oppleves det som om de og får en lusing når de blir vitne til vold, sier Eskelinen.

Plan for forebygging

Regjeringen har siden 2007 oppfordret landets kommuner til å utarbeide handlingsplaner for arbeidet med vold i nære relasjoner. Likevel er det i dag kun 40 prosent av landets kommuner som har en slik plan. Dette ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

En av kommunene som har en slik plan er Hammerfest. Her forteller fagansvarlig for helse i kommunen, Katrine Markussen, at de er i gang med revidering av en eksisterende plan.

Målet er å bygge opp et tverrfaglig team, som skal komme den voldsutsatte og den berørte familien i møte etter en voldshendelse.

– Hensikten er at man skal få et helhetlig tilbud til de utsatte, slik at de skal slippe å selv gå til ulike virksomheter og finne ut hvor de kan få hjelp. Dette er et forsøk på å komme dem i møte, sier Markussen.

Katrine Markussen i Hammerfest kommune jobber med en voldsforebyggende plan. Kun 40 prosent av landets kommuner har en slik plan.

Katrine Markussen i Hammerfest kommune jobber med en voldsforebyggende plan. Kun 40 prosent av landets kommuner har en slik plan.

Foto: Rino Engdal / Rino Engdal

Selv om det er vondt og vanskelig, mener hun det er viktig at man snakker om problemene. Fortsatt er det for mange som er redde for å tråkke noen på tærne ved å spørre og ved å blande seg.

– Man er redd for å snakke om det fordi det er tabu. Men nettopp derfor må man ha fokus på dette, ellers opprettholder man tabuene, sier hun.

Kontakter risikofamilier

Marte Jerijervi Strøm, er etterforskningsleder for felles straffesaksinntak hos politiet i Finnmark. Hun forteller at de har stort fokus på familievold og at de satser mye på forebygging. Før høytider luker de ut risikofamilier, for å prøve å hindre at vold skal oppstå.

– En del av forebyggingen går ut på at vi tar kontakt med de familiene vi vet kan være utsatte. Dette både med hensyn til tidligere historikk og i forhold til ulike risikofaktorer.

Marte Jerijervi Strøm er etterforskningsleder for felles straffesaksinntak hos politiet i Finnmark.

Marte Jerijervi Strøm er etterforskningsleder for felles straffesaksinntak hos politiet i Finnmark.

Foto: Privat

Strøm forteller at de ser på faktorer som alkohol, problemer med økonomi, om paret nylig har vært gjennom samlivsbrudd og står i en barnefordelingssak og om de eksempelvis er arbeidsledige.

– Jo flere av disse risikofaktorene som er til stede, dess større er sannsynligheten for at det kan oppstå vold mellom dette paret, sier hun.

Strøm forteller at vold i nære relasjoner oppstår i absolutt alle samfunnslag og at man er nødt å tørre å tenke det verste om naboen.

– Vi vet at mørketallene er store og derfor gikk nettpatruljen til politiet ut i forkant av jula og oppfordret folk om å ta kontakt dersom man har familier man er bekymret for.

– Meld heller fra en gang for mye, enn en gang for lite.

Når det gjelder barn og unge satser politiet i større grad på å nå denne gruppen på nett. De er derfor til stede både på Facebook og Snap.

– Men er det alvorlig og pågående vold må barna få vite om at de må ringe 112, sier Strøm.