Hopp til innhold

Vibeke får flere telefoner enn hun klarer å svare på: – Mange barn gruer seg til jul

Hjelpetelefonene har oppbemannet, men likevel er det vanskelig å svare alle som ringer. Stadig flere av innringerne er barn og unge som sliter. Mental helse er bekymret over at barn ned i 12 års alderen ringer om selvmordstanker.

Vibeke Rørbakk

Vibeke Rørbakk og kollegene i Kirkens SOS svarer på 900 telefonsamtaler i døgnet. De er forberedt på tallet vil øke de neste ukene.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Mange av de vi snakker med sier ofte «du er den første jeg snakker med i dag». Det er forferdelig vondt å høre, sier Vibeke Rørbakk.

I to år har hun jobbet som frivillig for hjelpetelefonen til Kirkens SOS i Tromsø.

I løpet av en fem timers vakt kan hun ha opptil 20 telefonsamtaler, og opptil 30 samtaler på chattetjenesten.

– Lengden på samtalene varierer veldig. Noen samtaler er lange, mens enkelte ringer fordi de har et behov for å kunne si god natt til et annet menneske, sier hun.

– På chatten kan vi få henvendelser som; «kan du si noen vennlige ord til meg»?

– Klarer ikke ta unna alle henvendelsene

Helt siden koronaviruset brøt ut i mars, har hjelpetelefonene opplevd en økt pågang.

På grunn av koronarestriksjonene vil hjelpetelefonene bli ekstra viktig i år for mange tusen nordmenn.

Samtlige hjelpetelefoner NRK har vært i kontakt med sier de har vært nødt til å oppbemanne i jula.

Men til tross for oppbemanning opplever flere av hjelpelinjene så stor pågang at de ikke klarer å ta unna alle henvendelsene.

Vibeke Rørbakk er forberedt på at de neste ukene blir «ekstraordinære».

– For mange er jula en høytid med sorg, savn, misbruk og vold. Så mange av dem som ringer gruer seg til jula og sier ofte «kan det ikke bare bli første januar?».

– Barn i 12 års alderen ringer om selvmordstanker

Felles for alle hjelpelinjene at stadig flere av dem som tar kontakt er barn og unge.

Gjennomsnittsalderen på dem som benytter seg av chattetjenesten til Mental Helse har gått ned til 21 år, og hele 80 prosent av dem som tar kontakt er barn og unge. Mange av dem løfter inn selvmord og selvskading som tema.

– Vi blir blant annet kontaktet av barn så unge som 12 år som snakker om selvmord. Det gjør oss veldig bekymret, sier daglig leder ved Hjelpetelefonen til Mental Helse, Aslaug Timland.

Daglig leder i Kirkens SOS Nord-Hålogaland, Gry Heggås Jensen deler bekymringen.

Gry Heggås Jensen

– Pågangen vil øke mens vi har begrenset kapasitet, sier daglig leder i Kirkens SOS Nord-Hålogaland, Gry Heggås Jensen.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Jeg er bekymret fordi vi ser at de som har det vanskelig har fått det enda vanskeligere. Samtalene blir både lengre og mer alvorlig, og antall selvmordsnære henvendelser har doblet seg.

Også hun forventer at pågangen vil øke i høytiden.

– Vi vet jo at ensomheten øker i jula, det er veldig mange som sitter alene og som trenger noen å snakke med. Det er mange mennesker der ute som sliter og har det vanskelig.

– Ta vare på hverandre

Selv om Vibeke Rørbakk vet at det denne julen kanskje blir ekstra mange tunge samtaler, ser hun fram til å kunne hjelpe de som sliter. De frivillige er kurset og derfor godt rustet til å takle alvorlige samtaler.

– Vi er jo ikke en erstatning til en psykolog for eksempel, men vi kan være et medmenneske. Ofte handler det om at vi kan hjelpe innringerne med å snu tankegangen deres.

Hun synes at det innimellom kan kjennes tungt å sitte i den andre enden av røret.

– Det er klart at det kan være tungt og at det gjør noe med deg, men alt det tunge veier opp for det gode. Det å kunne gi et menneske håp i håpløsheten og et lys i mørke er givende.

Rørbakk har også en oppfordring til hvordan hver enkelt kan bidra.

– Snakk med hverandre, ta vare på hverandre og bry dere om hverandre.

Vibeke Rørbakk

Vibeke Rørbakk oppfordrer folk til å snakke mer med hverandre.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK