Kvinner under 20 har aldri tatt færre aborter

Antall aborter i aldersgruppa 15-19 år går ned i hele Norge. I Finnmark har antall aborter blitt mer enn halvert i siden 2010, det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Operasjonssal

FÆRRE TAR ABORT: Ferske tall viser en nedgang i abort blant kvinner i Norge. Illustrasjonsfoto.

Foto: www.colorbox.no

Abortraten er fallende i alle aldersgrupper, men fortsatt høyest blant kvinner i alderen 20 til 24 år. Det viser de siste tallene fra Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Av de 14.061 svangerskapsavbruddene i 2014 var 96,1 prosent selvbestemte, og 3,9 prosent behandlet i nemnd.

Mette Løkeland i Norsk gynekologisk forening

Mette Løkeland, gynekolog og forsker.

Foto: Christine Kongsvik / NRK

Mette Løkeland som er overlege ved Abortregisteret er fornøyd med utviklingen.

– Rapporten viser jo gledelige tall for hele landet, abortratene går ned.

– Den største nedgangen har vi sett i Nord-Norge, og spesielt Finnmark. Det har vært en stor nedgang i antall svangerskapsavbrudd spesielt for den yngste gruppa, på 15 til 19 år, sier Løkeland.

Bedre tilgang på prevensjon

Overlege Ingrid Petrikke Olsen ved Finnmarkssykehuset tror forklaringen er bedre tilgang på prevensjon. Hun forteller at de også i fjor så antydning til nedgang i aborttallene for ungdom. Men fordi tallene var små var de forsiktige med å konkludere.

– Nå har vi en nedgang som har gått over de to siste årene som er ganske kraftig. Det som kan tillegges størst vekt er det lavterskeltilbudet som ungdom har gjennom ungdommens helsestasjon rundt om i kommunene og ikke minst helsesøstrene som jobber inn mot skolene, sier hun.

Lavterskeltilbudet Olsen snakker om innebærer blant annet at ungdom kan få prevensjon og resept på p-piller. Dette uten om å gå via sin fastlege.

Flest aborter i Oslo

Fremdeles er likevel Finnmark, Troms og Oslo på toppen av lista. Men det er liten forskjell på disse tre fylkene, i forhold til tidligere år.

– I år er Oslo det fylket med størst andel aborter i Norge, sier Løkeland.

– Det har alltid vært slik at Oslo, og de nordligste fylkene har ligget høyt på denne statistikken, mens de sørlige fylkene har ligget lavere. Vi har ikke noen sikre forskningresultater som viser hvorfor det er slik, sier Løkeland.

Flest utføres medikamentelt

Nesten åtte av ti, 78,7 prosent, av de selvbestemte abortinngrepene ble utført før uke 9.

84,4 prosent av de selvbestemte svangerskapsavbrudd ble gjennomført medikamentelt. Medikamenter har siden 2008 vært den mest brukte abortmetoden her i landet.

Oslo, Finnmark og Troms hadde flest svangerskapsavbrudde per 1.000 kvinner i fruktbar alder med henholdsvis 16,2, 14,6 og 14 per 1.000 kvinner.

Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde færrest svangerskapsavbrudd med 8,3, 8,9 og 9,1 per 1.000 kvinner.