Kvæfjord Ap kritiserer pressen

Arbeiderpartiet i Kvæfjord er fornøyd vedtaket under helgens landsmøte om å utrede en redusert drivstoffavgift for typiske distriktssamfunn. I en pressemelding skriver de at de har merket seg at hovedstadspressen enda «ikke har forstått dette» og derfor har harselert med dette forslaget fra Arbeiderpartiet. – Dette forteller oss i klartekst at den urbane pressen skjønner lite av distriktenes utfordringer, skriver Kvæfjord Ap.