Fortsatt kritisk til brannvesenets dugnadsjobbing

Kommunaldirektøren i Tromsø mistenker at brannvesenets idrettslag fortsatt tar arbeid fra lokale aktører.

Brann BIL

Bedriftsidrettslaget til Tromsø brann og redning har blant annet tjent penger på å spyle gatene i Tromsø i forkant av 17. mai. Her før nasjonaldagen i 2014.

Foto: Petter Strøm / NRK

Øystein Nermo

Øystein Nermo, kommunaldirektør i Tromsø, er kritisk til at Brann BIL fortsatt tjener store penger på dugnadsarbeid.

Foto: NRK

– Byrådsavdelingen har hele tiden vært tydelig på at kommunen ikke skal konkurrere med lokalt næringsliv, sier kommunaldirektør i Tromsø kommune, Øystein Nermo, til NRK

I 2013 omsatte bedriftsidrettslaget til Tromsø brann og redning, Brann BIL, for rundt 250.000 kroner, uten at de oppga noe til skattemyndighetene. Pengene gikk, ifølge NRKs avsløringer, rett i lomma på idrettslagets medlemmer.

Flere aktører i det lokale næringslivet, deriblant Geir Are Winther i selskapet All-Tjeneste, mente at Brann BIL tok arbeidet fra dem.

I høst strammet Byrådet i Tromsø inn reglene for lønnet arbeid ved siden av jobben i kommunen.

Nå kreves det skriftlig tillatelse fra kommunen hvis en arbeidstaker i 100 prosent stilling i kommunen skal ha lønnet arbeid ved siden av.

Som følger av dette har Brann BIL blant annet registrert idrettslaget i Brønnøysundregistrene.

Samtidig har de fortsatt å tjene godt på dugnadsarbeid. Bare den siste måneden har de tjent opp mot 200.000 kroner.

Skeptisk til pengebruken

Kommunaldirektøren Nermo mener at idrettslaget ikke kan skjule seg bak et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene for å drive næringsvirksomhet internt i brann- og redningsetaten.

– Det er full politisk enighet om at kommunen ikke skal konkurrer med lokalt næringsliv. I denne saken gjelder det et bedriftsidrettslag, og i utgangspunktet skal pengene et slik idrettslag de tjener skal brukes til å tilby aktiviteter og sportsaktiviteter til de ansatte, sier Nermo.

Byrådsleder i Tromsø kommune var ikke klar over at medlemmene i idrettslaget til Tromsø Brann og redning puttet pengene klubben tjente på dugnad i egen lomme.

Har ikke budsjett

Pål Wilhelmsen er nyvalgt leder for idrettslaget. Han sier til NRK at de ikke har satt opp et eget budsjett for idrettslaget, men at de bare skal bruke pengene de tjener på sportslige aktiviteter.

– Vi har blant annet en fotballturnering én gang i året som vi deltar på, sier Wilhelmsen.

I tillegg deltar én og annen fra Tromsø brann og redning i individuelle konkurranser.

– Hvor mye trenger et slik idrettslag for å drive aktiviteten sin?

– Det avhenger fra år til år hvor mange som reiser og deltar på de forskjellige tingene.

Øystein Nermo sier til NRK at kommunen holder et øye med brannvesenets bedriftsidrettslag.

– Vi skal påse at bedriftsidrettslaget følger de retningslinjene de skal jobbe etter, sier han.