Hopp til innhold

Kritikkverdige forhold undersøkes av Kontrollutvalget

Kultur- og idrettsavdelinga undersøkes av Kontrollutvalget i Tromsø kommune neste uke.

Kultur og idrett

Sommeren og høsten 2015 avdekket NRK flere kritikkverdige forhold i Kultur- og idrettsavdelinga i Tromsø kommune.

Foto: NRK

Hilux

Leder brukte kommunens bil som hyttebil.

Foto: NRK

Etter to gangers utsettelse vil Kontrollutvalget ta opp saka tirsdag 16. februar.

Bakgrunnen er flere kritikkverdige forhold som NRK avdekket sommeren og høsten 2015.

​I tillegg til dette fortalte NRK om en arbeidsmiljøundersøkelse som konkluderte med et livsfarlig psykososialt arbeidsmiljø som var preget av en fryktkultur.

Ansatte skal ha blitt mobbet og trakassert slik at noen måtte ha psykologhjelp, og noen av de ansatte skal ha slitt med selvmordstanker.

Evaluerte egen jobb

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen i Tromsø kommune engasjerte i etterkant av avsløringene det interkommunale revisjonsselskapet KomRevNORD.

Oppdraget fra kommunen var ikke å undersøke ulovlige og kritikkverdige forhold i Kultur og idrett, men å evaluere jobben som kommunen sjøl hadde gjort etter at NRK avdekket kritikkverdige forhold.

I tillegg skulle KomRevNORD se om de kunne finne andre ureglementerte forhold innen tjenesten.

KomRevNORD har i all hovedsak forholdt seg til opplysninger de har fått av ledere og politikere i Tromsø kommune. Blant de som har gitt opplysninger er den politiske og administrative ledelsen for Kultur og idrett.

Grundig undersøkt

På bakgrunn av opplysninger fra kommunen selv, skriver KomRevNORD i sin rapport:

«Slik vi ser det, har Tromsø kommune på eget initiativ kartlagt viktige fakta og gjort grundige undersøkelser som gir kommunen holdbart grunnlag for å ta tak i:

  • feil bruk av attestasjons- og anvisningmyndighet, jf. at ansatte har attestert og anvist regninger på egne reiser
  • feil bruk av kommunens parkeringskort, jf. registrert bruk utenfor kommunal arbeidstid, herunder nattestid
  • feil bruk av kommunalt eid(e) bil(er), jf. påstand om ansatts bilbruk ved hyttebesøk

Tilbakeviser grove brudd

Denne ismaskinen koster 1,7 millioner kroner

En leverandør av ismaskiner betalte utenlandsreiser for kommuneansatte som senere skulle kjøpe ismaskiner.

Foto: NRK

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen i Tromsø kommune har lest rapporten fra KomRevNORD.

– Den undersøkelsesjobben kommunen sjøl har gjort i saka er god. Det er oppdaget noen mindre ting i forbindelse med brudd på attestasjon og anvisningsreglene, bruk av kommunale parkeringskort og kommunale kjøretøy. Det vil bli tatt opp med de personene dette gjelder, sier Kristoffersen.

Både kommunaldirektøren og KomRevNORD tilbakeviser regelbrudd i forbindelse med reiser og innkjøp av isbanemaskiner.

– Er det mindre ting at man lar en utstyrsleverandør betale reise og opphold for seg og i etterkant kjøper utstyr for flere millioner kroner av samme leverandør?

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen og KomRevNord tilbakeviser regelbrudd som gjelder reiser og innkjøp for 3,6 millioner kroner.

– Det du beskriver nå er ikke det jeg beskriver som mindre ting.

Jeg synes at man burde bestille og betale sine reiseregninger på normal måte. Når det gjelder forholdene rundt reise og innkjøp av isbanemaskinene, så har vi og KomRevNORD undersøkt det og ikke funnet at noe ureglementert har skjedd, sier kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen.

Innkaller byrådslederen

På møtet 16. februar skal Kontrollkomiteen blant annet ta stilling til hvilke undersøkelser og eventuelle tiltak som er iverksatt, og om man må vurdere å bestille en forvaltningsrevisjon innen Kultur og idrett med fokus på interne rutiner.

I Kontrollutvalgets saksutredning står det at byrådsleder Kristin Røymo bør innkalles til møtet om saken, eventuelt bør det innhentes en skriftlig uttalelse fra Røymo.