Hopp til innhold

Øver på å gravlegge sine egne: – Å være hærsoldat har blitt mer alvorlig

Tjenesten for norske soldater er blitt mer reell og alvorspreget etter at det brøt ut krig i Ukraina. Offiserer som har vært i krig lærer nå rekruttene her hjemme hvor hardt og tøft det er å miste kolleger.

5992974D-CBF7-4546-8C27-444635D0C121

Albert Vedeler og Jens Espeland er soldater i 2. bataljon i Indre Troms. De trener både stridsmessig og mentalt på å havne i krig.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Soldater i Hæren øver på strid i Setermoen skytefelt i Troms.

Krigsscenarioene har blitt skarpere og mer reelle etter at krigen kom til Ukraina og Europa i 2022.

Denne gangen er det skarpe krigshandlinger de øver på.

Andre ganger er det den mentale biten med krig.

De øver på tap av liv og å måtte gravlegge medsoldater.

Jens Espeland er skytter i 2. bataljon. Han er en av soldatene som har deltatt på en feltbegravelse.

– Vi fikk tenkt og reflekterte rundt hva hverdagen faktisk er. Men du blir aldri skikkelig forberedt på noe sånt. Så det er vanskelig uansett, forteller han.

Forsvaret øver på feltbegravelse for å gjøre soldatene mentalt forberedt på å miste en av sine egne i kamphandlinger.

Forsvaret øver på feltbegravelse for å gjøre soldatene mentalt forberedt på å miste en av sine egne i kamphandlinger.

Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

– Har blitt mer alvorlig å være soldat

Under en skarp krigsøvelse NRK fikk være med på, var en del av scenarioet at deler av troppen skulle bli satt ut av spill.

De øvde på å bli såret, og å bistå sårede medsoldater.

– De døde ikke, heldigvis. Men det trenger ikke være tilfelle i en reell krig.

Det sier Albert Vedeler, som er nestlagfører i 2. bataljon.

"Skadd" soldat under øvelse.

Soldaten er «skadet» under øvelsen, og venter på bistand fra medsoldater.

Foto: Per-Einar Grønmo / NRK

Han har også deltatt på øvelser hvor de skulle håndtere døde medsoldater.

– Krigen i Ukraina har satt perspektiver på ting. Det her er en reell situasjon som kan skje i Norge. Vår store fiende i øst kan potensielt rykke inn, ta liv og ødelegge ting vi er glad i med nasjonen Norge.

– Det er klart, det å være hærsoldat har blitt mer alvorlig, sier Vedeler.

D820D2AE-6FA8-43FF-AE24-885C306A1A89

Soldat i 2. bataljon, Albert Vedeler.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Bruker erfaringer fra Afghanistan

Soldatene sier de har inntrykk av at vernepliktige har fått et annet perspektiv på krig.

De snakker mer om det.

Leser mer nyheter om det.

Er mer interessert i det.

Soldater på vinterøvelse

Dette var en skarp øvelse med stridsvogner og infanterister.

Foto: Per-Einar Grønmo
Øvelse i Setermoen skytefelt.

Dette var en skarp øvelse med stridsvogner og infanterister.

Foto: Per-Einar Grønmo
Øvelse Forsvaret i Setermoen Leir.

Dette var en skarp øvelse med stridsvogner og infanterister.

Foto: Per-Einar Grønmo
Skarp øvelse med stridsvogn.

Dette var en skarp øvelse med stridsvogner og infanterister.

Sjefsersjant i 2. bataljon, Stian Mo, sier det gjør at krigsøvinga må være så virkelighetsnære som mulig.

– Derfor er det viktig at vi ikke bare øver på å skyte, trene og å bruke stridsteknikken og våpnene våre. Vi må også pleie hodene våre. Og forberede oss på den dagen.

– Vi kan ikke tenke at det ikke skjer meg.

Sjefsersjant i 2. bataljon, Stian Mo.

Sjefsersjant i 2. bataljon, Stian Mo, bruker personlige erfaringer når han trener unge soldater i tap av medsoldater. I Afghanistan mistet han en i troppen sin.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Mo har selv opplevd å miste en medsoldat i Faryab-provinsen i Afghanistan.

Ei bombe gikk av i et område troppen hans hadde vært i flere ganger tidligere.

De var ute på et rutineoppdrag da de kjøre på veibomba.

– Det var tungt. Men vi måtte akseptere det som hadde skjedd, sier Mo.

Sjefsersjanten sier han bruker disse personlige erfaringene når de øver på å måtte gravlegge medsoldater.

– I slike situasjoner må vi gjøre det beste ut av situasjonen. Vi må ta vare på hverandre. Og vi må fremdeles løse oppdraget vi er satt til å gjøre.

Soldater i 2. bataljon på øvelse i Setermoen skytefelt.

Soldatene i 2. bataljon trener både fysisk og mentalt for å bli klar for kamphandlinger.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Brigadesjefen: – God forberedt på skarp strid

Nettopp det var et treningsfokus under stridsøvelsen på Setermoen for 2. bataljon.

Bataljonen er en del av Brigade Nord.

Brigadesjef Terje Bruøygård sier soldatene i løpet av førstegangstjenesten blir godt rustet fysisk og psykisk til å forsvare landet i en eventuell krigssituasjon.

– Norske soldater og avdelinger er godt forberedt på en skarp stridssituasjon. Vi er klare til å forsvare Norge om det skulle bli aktuelt.

Brigadesjef Terje Bruøygård (i midten) sammen med Stian Mo Bjørn Andersen Sjefsersjant og bataljonsjef i 2. bataljonen.

Brigadesjef Terje Bruøygård (i midten) sammen med sjefsersjant Stian Mo og Bjørn Andreassen, bataljonssjef i 2. bataljonen.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Sjefen i 2. bataljon, Bjørn Andreassen, sier de alltid har trent virkelighetsnært.

Samtidig har en krigsvirkelighet kommet nærmere, og det gjør noe med hele Hæren.

– Det er klart det setter spor i oss, det som skjer i Ukraina. Det er en motivasjonsfaktor å se hvor mye det kreves å stå i fronten, sier han.

Sjefen i 2. bataljon, Bjørn Andersen.

Sjefen i 2. bataljon, Bjørn Andreassen.

Foto: Øystein Arild M Antonsen / NRK

Fjernt, men forberedt

Det sier soldat Veder seg enig i.

Samtidig sier han at tanken om å miste medsoldater i strid fortsatt er fjernt.

Men øvelsene setter spor.

Det har nok blitt mer vanlig å reflektere over hvordan det er å miste en makker. Jeg tror soldater nå er mer forberedt på det, ser Vedeler.