Krever 60 millioner mer i støtte

Norske Reindriftsamers Landsforbund NRL, krever 60 millioner kroner mer i årlig støtte fra staten. Forbundet har overlevert et krav om en ny ramme på 193 millioner kroner for 2019. Forbundet ønsker blant annet en økning i antall kvinner og ungdommer som driver med reindrift.

Nyheter fra Troms og Finnmark