Krav om mer enn 30 mill. for Troms Kraft-granskinga

Det har kommet krav om betydelig mer enn 30 millioner i betaling etter granskingen av Troms Kraft.

Granskning

Under behandling av Troms Kraft-granskingen i tingretten.

Foto: NRK

Pengesummen til gransker Leiv Nergaard var opprinnelig satt til maksimum 30 millioner kroner, for etterforskningen av Troms Kraft.

Nå er det kommet inn et betydelig høyere krav, men dommer Sverre Martens ved Nord-Troms tingrett vil ikke fortelle hvor stor regninga er.

– Ja, regningen lyder på betydelig mer enn det som var satt som kostnadsramme her rundt jul. Da var den satt til 30 millioner kroner, sier Martens.

Gransker Leiv Nergaard vil heller ikke si nøyaktig hvor stor sluttregninga er.

– Men jeg synes dommer Martens har en god formulering når han sier at kravet er betydelig mer enn 30 millioner kroner, sier Nergaard til NRK.

Nå avventer Nergaard avgjørelsen som Martens vil ta om størrelsen på honoraret.

Granskeren og hans medarbeidere hadde samtaler med over 100 personer om TK-skandalen.

Enda høyere sluttregning

Da det ble vedtatt rettslig gransking av Troms Kraft i fjor sommer, var summen satt til fem millioner kroner. Seinere ble summen økt til 15 og 30 millioner kroner. Nå er sluttregninga blitt betydelig høyere.

Granskerne har blant annet gått gjennom 25 millioner dokumenter og 30.000 tekstmeldinger.

– Hva gjør du videre med dette?

– Det er jo jeg som skal avgjøre hvor mye gransker skal få. Før jeg treffer en slik avgjørelse vil jeg forelegge granskers krav for eierne og for selskapet til uttalelse, svarer dommeren.

Troms Kraft
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Alvorlige økonomiske forhold

Det er alvorlige forhold om økonomien og forhold i Troms Kraft som er avslørt. Tap på 2 milliarder kroner kunne ha vært unngått for kraftselskapet. Økokrim i både Norge og Sverige driver med etterforskning i denne saken.

– Hvorfor vil du ikke opplyse summen som granskeren har krevd?

– Jeg kan ikke se at det er en offentlig opplysning nå. Det er Troms Kraft som vil måtte dekke det endelige salæret til gransker. Jeg kan jo si det sånn at Troms kraft allerede har forskuttert 30 millioner kroner, sier Martens.

Vil kjøpe aksjer i Salten

Ivar Kristiansen

Styreleder Ivar Kristiansen i Salten Kraftsamband (SKS), er kritisk til Troms Kraft sitt ønske om å kjøpe aksjer i SKS.

Foto: NRK

Samtidig vurderer Troms Kraft å kjøpe en aksjepost på 14 prosent i Salten Kraftsamband, SKS.

Det er styreleder i SKS Ivar Kristiansen, kritisk til skriver Nordlys.

Troms Kraft har fra før en eierandel i selskapet på 22,7 prosent – og kjøpet av den aksjeposten ble kraftig kritisert i granskingsrapporten.

– Vi har ikke bestemt oss for om vi skal bruke forkjøpsretten vår enda, seier administrerende direktør i Troms Kraft, Semming Semmingsen, til avisa Nordlys.