Hopp til innhold

Kraftige reaksjoner på nytt radarsystem: – Det er en trussel mot byen

Forsvaret oppgraderer radarsystemet i Vardø med amerikansk utstyr. – Radarsystemet er en torn i øyet til Russland, sier ordføreren. Innbyggere føler seg utrygge og redde.

Lossing av radar i Vardø

TOPPHEMMELIG: Det amerikanske fraktefartøyet «Ocean Freedom» er den andre spesialtransporten med etterretningstutstyr direkte fra Portland på østkysten av USA til Finnmark. Den nye radaren under bygging helt til høyre på bildet.

Foto: Bård Wormdal

Befolkningen i Vardø visste ingenting da det amerikanske lasteskipet «Ocean Freedom» sakte seg inn fra havet i helga.

For første gang var hele kaia i Vardø avstengt med høye metallgjerder. Området ble bevoktet med militært og sivilt personell. Politi og blinkende lys eskorterte det største partiet av spesialtransporten med etterretningsutstyr gjennom sentrum av byen.

Det 153 lange og 24 meter brede blå og hvite fraktefartøyet kom direkte fra Portland på østkysten av USA.

Flere av innbyggerne mislikte synet.

Stig Nilsen i Vardø

– Vi ser nå hvordan de jammer de russiske flyene. Det her er en trussel, en stor trussel, sier Stig Nilsen.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Utrygge og redde

På utsiden av gjerdet fulgte fiskeværets innbyggere nøye med på spesialtransporten. Flere gir inntrykk av at de er oppgitt og forbannet over at det kommer en ny etterretningsradar 28 kilometer fra grensa til Russland.

– Jeg er redd for alt. Vi bor så nært Russland, og det de holder på med nå er ren krigføring mot hverandre. Det er en trussel mot byen rett og slett. Det er helt forferdelig, sier Stig Nilsen.

En annen er Asle Kristiansen. Han stiller spørsmål ved lovligheten av utbyggingen, og peker på at det er 2000 mennesker som bor rundt den nye radaren.

– Hvordan vi skal berge liv og lemmer hvis det skjer et eller annet, det kan ikke jeg forstå. Ikke får vi igjen noe for det heller. Jeg synes det er bare bakdeler med hele greia, sier Asle Kristiansen.

– Det gir utrygghet til hele samfunnet her i Vardø. Man blir bare fortvilt og lei seg når man ser på dette her.

Asle Kristiansen

Asle Kristiansen sier han ikke kan forstå hvordan de 2000 som bor i nærheten av radarsystemet skal kunne klare seg i en konflikt.

Foto: Bård Wormdal

Russiske bombefly i angrepsformasjon mot Vardø

I 2017 fløy ni russiske bombefly i formasjon inn fra Barentshavet mot det militære radarsystemet i Vardø. Flyene bøyde av først etter at de var så nært at de kunne nå radaranleggene med sine raketter.

Året etter gjentok dette seg. Vinteren 2018 fløy 11 russiske bombefly i angrepsformasjon før de svingte av like utenfor norsk luftrom.

Lossing av utstyr til den nye amerikansk-norske etterretningsradaren i Vardø.

Lossing av partier til den nye amerikansk-norske etterretningsradaren i Vardø.

Foto: Bård Wormdal

Ordfører i Vardø kommune, Ørjan Jensen, sier at han forstår at folk i byen er bekymret.

– Jeg er ikke personlig bekymret, men jeg snakker med masse folk som uttrykker bekymring. Og det skjer ting rundt oss som gjør at det kan være grunn til det.

Han mener at det kan komme til å oppstå det han kaller «en skarp situasjon.»

– Radarsystemet er en torn i øyet til Russland. Det er ikke helt, helt usannsynlig at det kan oppstå en situasjon i Vardø da, sier Jensen.

Ørjan Jensen

Ordfører i Vardø kommune Ørjan Jensen krever at Forsvarsdepartementet gjør mer for å bedre sikkerheten for befolkningen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kommunen forventer tiltak

Ordføreren sier at han forventer at Forsvarsdepartementet kommer med tiltak for å bedre sikkerheten rundt radarsystemet og tiltak for å bedre eventuell evakuering.

Forsvarsdepartementet er blitt gjort kjent med den lokale kritikken. De mener departementet og kommunen har god dialog i saken, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har forståelse for lokalbefolkningens bekymringer.

– Arbeidene med radaren i Vardø har pågått de siste årene, og E-tjenesten i gang med å fullføre det planlagte moderniseringsarbeidet i henhold til planen. Dette gjøres i tett samarbeid med lokale myndigheter i Vardø, sier seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg.

Marita Isaksen Wangberg

Marita Isaksen Wangberg er seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Foto: Torgeir Haugaard

Departementet mener E-tjenestens virksomhet er viktig for å trygge Norge og sikre nasjonale interesser. Radarsystemet har gitt vesentlige bidrag til innsikt i et område som har stor betydning for nasjonale interesser, sier Wangberg.

– Moderniseringen av systemet innebærer ingen endring i oppdraget til radaren, og oppgavene er som tidligere. Det er altså ingen grunn til at dette skulle øke den militære spenningen i nord eller trusselen mot Vardø.

Ronny Bjørklund

Ronny Bjørklund sier at han bor 200 meter fra radarsystemet og at han misliker utbyggingen sterkt.

Foto: Bård Wormdal

Ronny Bjørklund bor 200 meter fra radaranleggene. Han er ikke like sikker.

– For det første er det en provokasjon mot naboene våre her i øst. For det andre utsetter dem befolkninga her for bombing, hvis det skulle skje noe. Vi er et bombemål. Det er ikke bra i det hele tatt, sier Bjørklund.