Kommunetopp i Tromsø sier opp i forbindelse med svindelsak

Avdelingsdirektøren for kultur og idrett i Tromsø kommune sier opp med umiddelbar virkning. Bakgrunnen er at han kjøpte bildekk av en kommunal leder som nå etterforskes av politiet.

Bjarte Kristoffersen

SIER OPP: Bjarte Kristoffersen, avdelingsdirektør for kultur og idrett i Tromsø kommune.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Jeg burde informert om dette umiddelbart, men jeg skjemtes over hvilke konsekvenser det kunne få for kommunens omdømme, sier Bjarte Kristoffersen, avdelingsdirektør for kultur og idrett i Tromsø kommune, i en pressemelding.

Han har nå sagt opp med umiddelbar virkning.

Årsaken er at Kristoffersen i 2017 kjøpte et bildekk av en annen leder i kommunen.

Den samme kommunale lederen er nå under politietterforskning. Han skal ha solgt kommunale eiendeler og tatt pengene selv.

Ifølge Nordlys gjelder det blat annet bildekk og mobiltelefoner.

Saken ble kjent i juni i år, men Bjarte Kristoffersen ga ikke beskjed om dekk-kjøpet før i august. I den perioden var han selv en del av kommunens oppfølging av saken.

Facebook utdyper Kristoffersen hvorfor han ikke sa ifra om dekk-kjøpet tidligere.

– Da jeg ble klar over at denne lederen ulovlig hadde solgt dekk som kommunen hadde betalt for, og at min handel mest sannsynlig var en del av denne svindelen, ble jeg så skamfull at jeg holdt det for meg selv i for lang tid. Jeg burde visst bedre, men handlet i god tro. Det falt meg aldri inn at dette kunne være svindel, skriver Kristoffersen.

Respekterer avgjørelsen

Han fritas nå for arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Kristoffersen får et sluttvederlag tilsvarende tre og en halv månedslønn.

– Jeg innser at jeg brøt kommunens etiske retningslinjer, og at dette kan undergrave tilliten til den øverste administrative ledelsen. Jeg velger derfor å si opp stillingen min, sier Kristoffersen.

Administrasjonssjefen i Tromsø kommune Britt Elin Steinveg sier at hun respekterer og forstår Kristoffersens avgjørelse.

– Han har utvist et stort engasjement i jobben og vært et godt bidrag inn i ledelsen av kommunen. Nå ønsker jeg han lykke til videre, sier Steinveg.

Avdeling for kultur og idrett vil inntil videre ledes av direktør i avdeling for oppvekst og utdanning, Kari Henriksen (kultur), og direktør i avdeling for bymiljø, Mette Mohåg (idrett).