Hopp til innhold

Toppsjef slår alarm om egen kommune: – Politikerne skal tjene samfunnet, ikke seg selv

Flere lokalpolitikere har blandet rollene og forsøkt å skaffe seg personlige fordeler, frykter kommunedirektøren i Kautokeino.

Kent Valio, kommunedirektør i Kautokeino kommune

VARSLER: Kent Valio vil ha tydelige rutiner for hvordan lokalpolitikerne skal håndtere ulike roller som kommer i konflikt.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Lokalpolitikerne skal tjene samfunnet, ikke seg selv.

Kent Valio er kommunedirektør i Kautokeino kommune, og der er det ikke alle som følger de vanlige spillereglene, mener han.

Nå har han sendt et varsel om kritikkverdige forhold som kan innebære korrupsjon.

Ifølge Valio skal nemlig enkelte i Kautokeino ha brukt rollen som lokalpolitiker til å jobbe for seg selv, ikke for samfunnets beste.

Valio vil ikke si konkret hva slags forhold som har vekket hans bekymring, men beskriver fenomenet slik:

– Det er en forventning fra politikerne om at det å være politiker skal føre med seg myndighet og goder som det egentlig ikke fører med seg.

Samtidig understreker han at dette ikke gjelder flertallet av politikerne.

– Det er viktig for meg å si at de fleste ikke fortjener noen mistanke rettet mot seg, sier kommunedirektøren.

Valio tror heller ikke dette er unikt for Kautokeino.

– Ut fra offentlige saker aner jeg at det også skjer andre steder, sier Valio.

Kommunehuset i Kautokeino

Små forhold i Kautokeino gjør at mange har ulike roller – som fort kan komme i konflikt.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Mange hatter

Det bor bare snaut 3000 innbyggere i Kautokeino, Norges største kommune. Det er en kommune der alle kjenner alle, og der politikerne gjerne har flere roller i samfunnet.

Da gjelder det å ha på seg rett hatt til rett tid. I tillegg til å være politikere er flere også ansatt i kommunen, leder en lokal bedrift eller har ulike styreverv.

Med varslingen om mulig korrupsjon ønsker Valio en avklaring på hva som kan og ikke kan forventes av politikerrollen. Slik kan politikerne vite hvordan de skal håndtere situasjoner hvor roller overlapper hverandre.

Vanskelig i små kommuner

Korrupsjon oppleves som et svært lite problem i kommunesektoren. Forventning om ulike former for uetisk adferd er derimot mer utbredt. Det viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS.

Ordførere og rådmenn bekrefter i undersøkelsen at de har blitt utsatt for press i ulike saker.

Tor Dølvik er spesialrådgiver i Transparency International Norge. Han sier at bestemmelsene om inhabilitet er sentrale for både politikerne og ansatte i administrasjonen: Man må passe på at det man gjør i tjenesten, ikke blir påvirket av ens egne interesser, eller nærståendes interesser.

Dølvik kjenner ikke til Kautokeino konkret, men sier små kommuner er særskilt sårbare.

Tor Dølvik

Tor Dølvik sier at det er risiko for korrupsjon hvis noen tar lett på reglene for habilitet og saksbehandling, for eksempel når kommunene tildeler oppdrag.

Foto: Transparency International Norge / Privat

– De fleste har en relasjon til hverandre i en liten kommune. Da er det ekstra viktig at alle som har en relasjon til dem som blir påvirket av vedtakene, tar opp det og skaper åpenhet. Da kan man ta stilling til hvordan man skal håndtere det, sier Dølvik.

– Som regel kan dette løses hvis man er åpen og sier at «denne saken kan jeg ikke være med på å behandle».

– Det er et stykke fra inhabilitet til korrupsjon. Men det finnes risiko hvis man bryter reglene for saksbehandling, og den risikoen bør kommunene holde seg på god avstand fra.

Veien videre i Kautokeino

Varslingssaken fra kommunedirektøren i Kautokeino har blitt drøftet med KS, som igjen har rådet kommunen å sende brev til kommunaldepartementet.

– Det har vi gjort, og nå venter vi på svar, sier Karin Hætta, som er stabsleder i Kautokeino kommune.

Lokalpolitikerne i Kautokeino NRK har snakket med vet ikke noe mer om saken enn det kommunedirektøren har skrevet i varslingen sin.

Jørn Erik Furuly i Kautokeino Arbeiderparti.

Jørn Erik Furuly i Kautokeino Arbeiderparti synes varselet er skremmende.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Vi ble jo litt betenkt når en kommunedirektør kommer med en slikt varsel uten at noen vet noe. Det er jo skremmende om vi som politikere driver med korrupsjon, sier Jørn Erik Furuly i Kautokeino Arbeiderparti.

– Vi tar dette alvorlig. Og håper vi får løst opp det som måtte være av knuter, så vi kan gå videre og jobbe med det vi skal jobbe med til daglig, sier varaordfører Isak Ole Hætta (Venstre).

Hva tenker du om at ordet korrupsjon blir nevnt?

– Det er ille. Ordet korrupsjon er veldig negativt. Da er det noe som skurrer, om det er tilfelle. Absolutt ikke et bra ord, sier Hætta.

Isak Ole Hætta i Venstre, varaordfører i Kautokeino

Varaordfører Isak Ole Hætta sier at varselet fra kommunedirektøren blir tatt alvorlig.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

I en tidligere versjon av saken sto det at kommunedirektøren varsler om korrupsjon. Det blir feil da han ikke har brukt dette ordet i sin omtale av varselet han har skrevet om egen kommune. Tittelen på denne saken er derfor endret 30. juni 2022.