Køene vokser – og voldsofre blir sykere mens de venter på erstatning

Erstatningssøknadene hoper seg opp på det nasjonale Kontoret for voldsoffererstatning. Ventetiden er nå på et år.

Ole-Kristian Olsen

FIKK KUTT: Ole-Kristian Olsen ville hatt åtte flere kolleger uten fjorårets budsjettkutt. Mens Vardø mister arbeidsplasser, må voldsofrene vente lenger på erstatning.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kontoret fikk et kraftig kutt i statsbudsjettet som kom for et år siden. Siden har ventetida økt dramatisk for søkerne.

Voldsofrene betaler med sin egen helse, ifølge Margit Lømo, som er leder av Landsforeningen for voldsofre.

Margit Lømo

Margit Lømo

Foto: Anna Nærum / NRK

– Konsekvensene er at veldig mange blir sykere, for de får ikke råd til behandlinger, medisiner, leger, fysioterapi og så videre.

Åtte færre

Kontoret for voldsoffererstatning mistet 5 millioner kroner, omtrent en femtedel av bevilgningene.

– Vi anslår vi at vi ville vært åtte flere saksbehandlere om kuttet ikke var kommet, sier informasjonsansvarlig Ole-Kristian Olsen.

For lille Vardø kommune er det snakk om viktige statlige arbeidsplasser. For voldsofrene betyr det lengre ventetid.

Haugen med ubehandlede saker begynte å vokse høsten 2016. I år har det virkelig skutt fart, med over 1000 nye saker på vent.

– Fram til juni i fjor regnet de med tre måneders saksbehandling. Nå er den et helt år, men søkerne får beskjed om at den kan også kan bli lenger.

Livet på vent

Olsen sier at mange er frustrert over den lange behandlingstida. De tar kontakt og sier at de sliter med å betale regninger.

Noen har krav på store summer i erstatning, helt opp til 5,7 millioner kroner. Pengene kan være helt avgjørende for dem som er hardest skadet, sier Margit Lømo.

Hun reagerer sterkt på at de må vente stadig lenger i kø.

– Ofrene får ikke lagt saken bak seg. De blir stående sykemeldt og kommer seg ikke tilbake i jobb. Det er ingen er tjent med.

Ifølge Olsen vil saksbehandlingen oppleves ekstra lang etter saker som har en lang etterforskningstid hos politiet.

– Dette vil for eksempel være saker som voldtekt, som normalt har en mer omfattende og lang etterforskning hos politiet. Dermed tar det lengre tid før vi kan behandle saken hos oss.

Staten hadde regnet med å utbetale 355 millioner kroner i voldsoffererstatning i år, men på grunn av tregere saksbehandling ligger det an til å bli bare 270–280 millioner.

Venter med de vanskeligste

Kontoret har fått pålegg om at de først skal ta unna sakene som er oppklart fra politiets side. Det betyr mange kompliserte saker med ukjent gjerningsmann ligger på vent, og at bunken kan være enda mer tidkrevende enn det de anslår.

Olsen og hans kolleger håper dagens statsbudsjett kan snu trenden.

– Vi trenger økt driftsbudsjett for å ivareta formålet med voldsoffererstatningen og få ned restansene, sier Olsen.

* Kontoret for voldsoffererstatning er ikke lenger nevnt spesielt i budsjettforslaget, men ligger nå under Statens sivilrettsforvaltning. Det er uavklart hva kontoret i Vardø vil få neste år.