Kjører 100 mil med norsk søppel – gir varmt vann i Sverige

Søppel er den nye store eksportartikkelen i Finnmark. Opptil 18 trailere kjører ukentlig nesten 100 mil for at svenskene skal få varmt vann.

Video Kjører 100 mil med søppel

Lastebiler kjører 100 mil med søppel fra Norge til Sverige. Der varmer det vann og gir oppvarming til svenske husstander.

Steven Tondat

Paul Lihn, renovatør i ØFAS Husholdning AS, kjører søppelet i Norge.

Foto: Bård Wormdal

– Jeg har ikke noe imot å kjøre søppel. Det lukter nesten ikke, bare litt hvis du rygger. Men det blir borte når du begynner å kjøre framover igjen, forteller trailersjåfør Steven Tondat.

Ordningen trådde i kraft i sommer, og opptil 18 trailere i uka kjører nå den lange veien.

Trailerene blir lasta med 25 tonn med bleier, melkekartonger og annet avfall.

Vil ikke ha eget deponi

De fullastede trailerne starter ut på en tur på 80 mil. Allerede har de blitt transportert flere titalls mil innenfor norsk grense.

Renholdsverket i Øst-Finnmark mener nyordningen er miljøvennlig.

– Det er så mange ulemper med søppelfyllinger og deponi. Jeg synes de løsningene vi har funnet med energigjenvinning er gode, sier Svein O. Ursin, daglig leder i Øfas Husholdning AS.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
– God miljøpolitikk

Fjernvarmeanlegget i Boden i Sverige forsyner en hel by med varmt vann og oppvarming med søppelet de mottar.

Anlegget trenger søppel fra Norge for å drive anlegget. Bedriften mener 100 mils transport med trailer er god miljøpolitikk.

– Transporten av avfall er en liten belastning på miljøet i forhold til deponi i Nord-Norge. Mengden med energi er ganske betydelig, og energimengden må vi ta inn på en måte uansett. Så på miljøpunktet er det ikke et stort problem slik jeg ser det, sier administrerende direktør i Boden Energi, Lennart Jonsson.

Lennart Jonsson

Lennart Jonsson, administrerende direktør i Boden Energi, mener det gir lite miljøskader med langtransport av søppel.

Foto: Bård Wormdal