Kjøp av PC til elevene endte i retten

Fylkeskommunen må vente med å kjøpe nye PC-er til skoleelevene etter at en dataleverandør gikk til rettssak om kontrakten.

PC

Det blir forsinkelser i jobben med å skaffe PC-er til elevene som begynner på videregående skole i Finnmark til høsten. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Sonja Iskov / Scanpix Denmark

Innkjøpet av omkring 1100 nye bærbare datamaskiner til elevene på videregående skole skulle egentlig startet 1. juni. Men nå har saken havnet i retten, og PC-anskaffelsen må vente til dommen er klar.

Samlet verdi for hele kontraktsperioden på fire år er beregnet til 44 millioner kroner.

Uklart om forsikring

Partene møttes i Øst-Finnmark tingrett mandag. Det er Bedriftssystemer AS som har krevd at det blir stans i kontraktsinngåelsen.

Selskapet hadde noe lavere pris enn konkurrenten, men fylkeskommunen vraket anbudet deres fordi de mente det var uklart hva slags forsikring som egentlig var tilbydd.

– Det er høy skadefrekvens, og elevene trenger en forsikring som dekker flere skadetilfeller per år, sier fylkeskommunens advokat Ada Molne Kjøllesdal.

Kravet var beskrevet i anbudet, men Kjøllesdal mener det er uklart hva slags forsikring Bedriftssystemer egentlig la opp til.

Deres advokat Robert Myre mener derimot at de har gitt et tilbud som ikke er til å misforstå.

– Vi har latt fylkeskommunen velge om de ønsker en slik forsikring de har bedt om, uten begrensning på antall skader, eller om man ønsker å ha en forsikring som har en begrensning til maksimalt én skade, men til gjengjeld er uten egenandel, sier Myre.

– Fylkeskommunen mener det er uklart ut fra tilbudet om prisen dekker begge varianter. Det mener vi at den selvfølgelig gjør. De mener regelverket ikke tillater at de avklarer saken med oss, og der er vi uenige, uten at det egentlig er noe tema, for det er opplagt at det ikke kan misforstås.

– Ikke mulig å kontrollere

Fylkeskommunens advokat mener de ikke hadde noe annet valg etter regelverket enn å avvise tilbudet.

– De hadde ikke vedlagt forsikringsbetingelsene. Det var ikke mulig å kontrollere om prisen de hadde oppgitt også gjaldt systemet med ubegrenset antall skader, sier Ada Molne Kjøllesdal.

– Det er åpen anbudskonkurranse, og da gjelder det et forhandlingsforbud. Det er tillatt å gå inn og avklare enkelte ting, men det kan ikke medføre at tilbudet forbedres. Det er et valg lovgiver har gjort, og som vi bare må forholde oss til. Det kan nok oppleves som ineffektivt i det ene tilfellet, men totalt sett mener man det vil fremme konkurranse og likebehandling.

– Tror du bedriften har vært uklare av taktiske grunner for å skaffe seg forhandlingsrom?

– Jeg vil ikke spekulere i motiver, men tilbudet reiser tvil om hva Bedriftssystemer har forpliktet seg til, og det kunne gitt grunnlag for en tvist i ettertid.

Saken skal avgjøres av tingretten innen 14 dager. Den er også sendt til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).