Kaldere hav på Svalbard

Temperaturen i havet rundt Svalbard blir kaldere, til tross for den globale oppvarmingen.

Arktis

Temperaturen i havet rundt Svalbard blir lavere. I år er gjennomsnittstemperaturen på 0 grader.

Foto: AAGE STORLØKKEN, Storløkken, Aage

Forskere har funnet ut at sjøtemperaturen i Kongsfjorden på Svalbard har gått betydelig ned de siste par årene. Målingene er gjort i et havobservatorium i Kongsfjorden som måler temperaturen over hele året.

Professor Stig Falk Pettersen ved Norsk polarinstitutt sier at temperaturen har gått betydelig ned.

– Nå ligger den på 0 grader, og det har vært gjennomsnittet gjennom hele året. Det er to grader kaldere enn for to år siden, sier han.

Nedkjølingen går i bølgedaler

Pettersen sier at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser nedkjølingen av havområdet rundt Svalbard får.

– Men vi ser allerede innslag av polartorsk, som er en arktisk fiskesort, i området.

Funnene overrasker likevel ikke forskeren.

– Temperatur og klima går i bølgedaler. I 2006 og 2007 var det veldig varmt, og siden den tid har vi hatt en nedkjøling, sier Pettersen.

Amerikanske forskerne har funnet tegn til at varmere vær i Arktis forrige vinter kan ha ført til mer snø og strengere kulde i USA og Nord-Europa.

Endrer ikke synet på global oppvarming

En av Norges fremste klimaforskere, Pål Prestrud ved CICERO, senter for klimaforskning i Oslo, er heller ikke overrasket over funnet.

– Temperaturen vil i korte perioder svinge. I korte perioder snakker vi om vær, ikke klima som er værtrender over tid.

Prestrud sier at funnet ikke har betydning for debatten rundt global oppvarming.

– Kunnskapen om globale endinger må vi skaffe oss over lengre tid. Først da kan vi se om det blir varmere eller kjørligere, sier klimaforskeren.