Hopp til innhold

Kald politisk front påvirker ikke olje-samarbeid

Det kalde politiske klimaet i nord påvirker ikke oljeindustrien. Nå har USA, Russland og Norge, sammen med flere land, startet sikkerhets–samarbeid innen petroleum.

Oljeproduksjon

Nettopp startet sju arktiske stater, Russland, Norge og USA inkludert, et felles arbeid med sikkerhet i oljeindustrien.

Foto: MARTIN BUREAU / AFP

En rapport fra en norsk–russisk arbeidsgruppe har kartlagt felles utfordringer med oljeutvinning i nordområdene.

Dette skjer tross et kaldt politisk klima mellom øst og vest.

Håkon Skretting i Intsok på kontoret i Stavanger

Håkon Skretting, regiondirektør for arktis i INTSOK.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Nylig startet dessuten et arktisk offshore-forum som handler om sikkerhet. Her deltar sju land – Russland og Norge inkludert.

– Dette er svært viktig for Norge, mener Håkon Skretting, som er regiondirektør for Arktis i INTSOK, som er en sammenslutning av tre norske departementer og norsk olje– og gassindustri.

Han er en del av gruppen som har jobbet med en felles norsk–russisk rapport om utfordringer i disse områdene.

– Et uhell på russisk sektor vil òg ramme Norge, minner Skretting om.

Kaldt politisk klima påvirker ikke oljeindustrien

INTSOKs norsk–russiske barentsprosjekt ble avsluttet i januar i år og har konkludert med at de største felles utfordringene i nord er lange transportavstander, manglende satellittdekning, for dårlig redningskapasitet og for dårlige modeller for å simulere oljeutslipp i og under is.

– Vi har forskjellige erfaringer og regulativer. For oss som representerer leverandørenes strid, så vil det være mye enklere om man hadde en større felles forståelse for hva som faktisk er utfordrende og hva som er de beste løsningene som skal til for å løse de utfordringene, sier Skretting.

Og til tross for et stadig kaldere klima har samarbeidet gått utmerket over grensa.

– Det påvirker egentlig ikke arbeidet som sådan i det hele tatt.

Oljesamarbeid over grensa

Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet

Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.

Foto: Petroleumstilsynet

Nettopp startet sju arktiske stater, Russland, Norge og USA inkludert, et felles arbeid med sikkerhet i oljeindustrien som tema.

De involverte landene er USA, Canada, Russland, Island, Grønland, Finland og Norge.

– Artic Offshore Regulators Forum, AORF, er et samarbeidsforum med medlemmer fra sikkerhetsmyndighetene i land som har petroleumsaktivitet til havs i nordområdene. Det overordnete målet er å bidra til å heve sikkerhetsnivået for petroleumsvirksomheten i Arktis, og det handler mye om å utveksle informasjon, lære av hverandre, se på den beste praksisen og høre om hverandres erfaringer og utveksle disse mellom landene, sier Øyvind Midttun fra Petroleumstilsynet.

– Selv om det er ulike land og ulike myndigheter, så kan en del av utfordringene en står overfor være de samme. Alle har jo en felles interesse i at sikkerhetsnivået for petroleumsvirksomheten blir så høyt og så godt som mulig, sier Midttun.