Journalister i aksjon mot myndighet

Journalistene fra hele verden skriver nå brev til Jens Stoltenberg og hans kollegaer i Norden og Russland for å få slutt på visumproblemer.

Over en halv million journalister fra hele verden aksjonerer mot nordiske og russiske myndigheter for å få en løsning på visumproblematikken for journalister som ønsker å jobbe i Russland.

De siste ti årene har det vært svært vanskelig å få journalistvisum til Russland.

Nødvendig skritt

Leder i Barettspress Norge, Morten Vikeby, sier det er nødvendig å gå til dette skritt.

- Situasjonen for vestlige journalister rapporteres å være svært vanskelig, så vi ønsker å komme i dialog med russiske myndigheter, sier Vikeby, som er ansatt i Fiskeribladet. Han kom selv i konflikt med russiske myndigheter da han jobbet på Fiskeribladets kontor i Murmansk i Russland, blant annet ble han arrestert for å oppholdt seg ulovlig, men Vikeby ble frikjent.

Også andre journalister har møtt motbør i forbindelse med reportasjeturer til Russland og presseorganisasjoner har gang på gang henvendt seg til myndighetene for å få frem en løsning, men ingenting har skjedd. Det er ikke bare de nordiske journalistene som sliter med visumtilgang, russiske journalister melder i fra om at de også har problemer med å få visum til de nordiske landene.

Halv million medlemmer aksjonerer

Under Barentspresskonferansen i Tromsø sist helg lanserte faglig sekretær i Norsk Journalistforbund, Tore Sjølie, ideen om å aksjonere mot myndighetspersoner. Sjølie hadde på forhånd fått klarsignal fra International Federation of Journalists som har en halv million medlemmer fra 147 land. Aksjonen støttes også av Nordisk Journalistforbund som har 50.000 medlemmer. På søndagen vedtok Barentspress resolusjonen om å gå til aksjon.

- Den vil gå ut på skrive et brev til disse myndighetene og forklare viktigheten med en fri og uavhengig presse, at journalister skal ha best mulig arbeidsvilkår over hele landet, sier Tore Sjølie, som legger til at det er en viktig sak for journalister å få jobbe over landegrensene.

Åpning

Torunn Skard, som er prosjektleder i UD, mener situasjonen vil bli bedre, da Russland og EU forhandler om en avtale nettopp om dette.  

- Jeg ser for meg at de problemene som journalistene i dag møter i utøvelsen av sitt arbeidet, nå kanskje kan finne en løsning i den avtalen som EU og Russland har kommet til enighet og som Norge da også har anledning til å inngå en likelydende avtale om. Innholdet i avtalen sier at journalister skal kunne få et multiple visum for ett år som utstedes av en utenriksstasjon, opplyser hun.

Morten Vikeby og de andre journalistene kommer ikke til å stanse aksjonen på bakgrunn av disse opplysningen.

- Vi tør ikke å si at vi har tro på det per dags dato, vi avventer fortsatt litt sterkere signaler, sier han.