Hopp til innhold

Jotka-mysteriet: Høyesterett har talt – vil ikke behandle saken til «Leffen»

Leif Arvid «Leffen» Ernstsen får 2,5 millioner mindre i erstatning når lagmannsrettens dom blir stående. – Det er klart man er skuffet, sier Leffens kone Lisbeth Gallavara.

Leif Arvid Erntsen

Leffen fikk alvorlige hjerneskader etter etter en snøskuterulykke i 2013.

– Vi trodde jo virkelig at det var noe å ta tak i for Høyesterett, sier Lisbeth Gallavara.

Høyesterett sitt ankeutvalg har nå konkludert med at dommen etter Jotka-ulykken ikke er av stor nok prinsipiell betydning til at saken skal behandles av Høyesterett.

Ankeutvalget er de som siler ut hvilke ankesaker Høyesterett faktisk skal behandle.

Det var i helgen at NRK fortalte historien om Leif Arvid «Leffen» Ernstsen som ble skadet for livet etter en snøskuterulykke.

Politiet henla saken allerede et par måneder etter ulykken. Det var fordi de ikke klarte å komme til bunns i hva det var som skjedde da en skiløper og Leffen begge ble hardt skadd i en snøskuterulykke på Jotkavannet i Finnmark i januar 2013.

Men da forsikringsselskapet ulykkesskuteren var forsikret gjennom, ikke ville betale det familien mente de hadde krav på, var det likevel duket for et oppgjør i retten.

I tingretten ble Leffen og familien tilkjent 10,6 millioner kroner i erstatning.

Lisbeth Gallavara og Leif Arvid Erntsen

Leffen bor hjemme med kona Lisbeth. Han trenger omsorg og hjelp 24 timer i døgnet.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Ble aldri bevist hvem Leffen satt på med

Men forsikringsselskapet Fremtind var ikke enige i dommen og anket derfor saken til lagmannsretten.

Dommen konkluderte med at Leffen og familien skulle bli trukket 2,5 millioner kroner av erstatningssummen, fordi retten mente det var sannsynlig at han satt på med en som fyllekjørte på snøskuter.

Og hvis han satt på med en som fyllekjørte? Hvor mye skal man straffes for det? Er det verdt en reduksjon i erstatning på 2,5 millioner kroner?

Det ble aldri bevist hvem Leffen satt på med, og dermed heller ikke om vedkommende hadde promille. Dermed anket familien dommen videre.

– Vanvittig mye penger

Familiens advokat Christian Lundin sier han er overrasket over at saken ikke ble tatt opp av Høyesterett.

– Jeg hadde jo tenkt at dette var en gylden anledning til å avklare hvilke bevis det skal stilles krav til i en slik sak. Og jeg holder jo fortsatt fast på at dette er et prinsipielt spørsmål, fordi i denne saken – når vennene til Leffen ikke kunne si hva som skjedde – så måtte man spekulere. Da falt man ned på et hendelsesforløp som gjør at Leffen får 2,5 millioner kroner mindre av erstatningen sin.

Advokat Christian Lundin

Advokat Christian Lundin representerer Lisbeth Gallavare og Leif Arvid Ernstsen.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Vi føler at dette er en straff. Det er vanvittig mye penger for Leffen. Fordi dette skal vare hele resten av hans liv, sier kona Lisbeth Gallavara.

Etter ulykken har Leffen hatt store problemer med å snakke og gjøre seg forstått. Han har manglende impulskontroll og er pleietrengende 24 timer i døgnet.

Kona Lisbeth har hatt ansvaret for ham siden ulykken og står for mye av den pleien han trenger.

Men de er avhengige av hjelp.

Det koster penger å gi et verdig liv til en som er så hardt skadet. Blant annet må de selv betale for flyreiser til logopeden i Tromsø, fordi det ikke finnes en logoped med riktig kompetanse i Alta. Det meste av bassengtreningen hans er også noe de må betale for selv.

Lisbeth Gallavara

Lisbeth Gallavara hadde håpet at Høyesterett skulle se på Jotka-saken.

– Hendelsesforløp som ikke er bevist

– Jeg må si at jeg er skuffet. For dommen er basert på et hendelsesforløp som ikke er bevist. Dommen slår fast at Leffen med viten og vilje har sittet på med en fyllekjører. Men det er jo ikke noe noen har bevis for, sier Lisbeth Gallavara.

Lisbeth peker på at det i det hele tatt er svært lite som er bevist i saken. Verken hvem han satt på med, eller hvem som kjørte på ham.

– Vi vet at han ble påkjørt på bakken, det kom Rekon frem til i både tingretten og lagmannsretten. Men man vet ikke så mye mer enn det.

Rekon er et firma som er eksperter på rekonstruering av trafikkulykker.

Forsikringsselskapet Fremtind har tidligere uttalt til NRK at de er fornøyde med dommen i lagmannsretten, og mener at den sender et signal om at promillekjøring får konsekvenser.

Hva nå?

Høyesterett var siste håp for Lisbeth og Leffen, med tanke på å få det de mener er en riktig erstatning i en sak der man ikke har beviser for hva som skjedde.

– Jeg syns ikke dette er rett. Det er jo sånn at hvis en person fyllekjører eller sitter på med en som fyllekjører, så mister du lappen og får en høy bot. Men jeg har aldri hørt om noen som har fått en bot på 2,5 millioner kroner, sier Lisbeth Gallavara.

Leif Arvid Ernstsen og hunden Mino på høstjakt med barnehagen i 2012.

Før ulykken var Leffen en aktiv mann som likte å være ute på tur.

Foto: privat