Jordskredet i Alta kostet millioner

Ifølge foreløpige tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool gjorde jordskredet i Alta skade for rundt 40 millioner kroner. Beløpet gjelder hus og private bygninger, men er forventet å øke når man får oversikt over skader på vei og infrastruktur.