Hopp til innhold

Jobber med skredsøkere på kroppen: – Vi vet at faren og risikoen er der

Aigin og hans 19 kollegaer arbeider med snøskredfaren tett innpå seg i 30 graders helning på 1000 meters høyde. Nå har de fått skredsøkere på arbeidsklærne.

Daglig leder i Oscar Sundquist AS, Áigin Bakkehaug

Daglig leder i AS Oscar Sundquist, Áigin Bakkehaug, forteller at de føler seg trygge på arbeidsplassen. Det til tross for at de utfører arbeid i et område med stor rasfare.

Foto: Stian Hansen

– Dette er bare et av mange sikkerhetstiltak. Og tilbakemeldingene fra de ansatte har vært utelukkende positive. Vi vil jo at de skal føle seg trygge på jobb.

Det sier daglig leder i AS Oscar Sundquist, Áigin Bakkehaug.

– Vi skal ikke drive med aktiviteter som er farlige. Dersom noen av de ansatte føler seg utrygge på jobb, er dette noe vi tar tak i før vi går videre, sier Bakkehaug.

Selskapet med base i Sør-Varanger, gjør i disse dager en sikringsjobb for Statkraft på demningen tilknyttet Båtsvatn kraftverk. Kraftverket ligger ved Kobbvatnet i Narvik kommune i Nordland fylke.

Det er på vinteren vannstanden er lavest. Derfor må jobben gjøres nå. Til tross for at rasfaren er stor.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) bistår Statkraft og AS Oscar Sundquist entreprenør med å sikte anlegget ved Båtsvatn.

AS Oscar Sundquist er godt fornøyd med oppfølgingen de har fått fra Statkraft og NGI.

Foto: Norges Geotekniske Institutt

– Vant til litt vær

Statkraft opplyser at det ved kraftverket finnes flere områder som er brattere enn 30 grader. De mener at entreprenøren trygt kan jobbe med en 50 tonn tung gravemaskin i området, men at det å bevege seg til fots kan være meget farlig.

Akkurat nå har varsom.no farevarsel tre i Narvik-området. Der anbefaler de folk om å unngå terreng som er brattere enn 30 grader.

– Det er en del vær- og rasutfordringer knyttet til prosjektet. Og vi befinner oss 27 kilometer fra nærmeste hus. Men i samarbeid med Statkraft og NGI får vi fortløpende skredvurdering. Det fungerer veldig bra, sier Bakkehaug, og legger til:

– Vi føler oss trygge. Vi er jo fra Nord-Norge og derfor vant til å jobbe når det er mye vær og vind.

AS Oscar Sundquist er godt i gang med rehabiliteringsjobben for Statkraft på Båtsvatn kraftverk, som ligger ved Kobbvatnet i Narvik kommune i Nordland fylke.

Statkraft har etablert mobilnett i området som AS Oscar Sundquist i dag jobber. Det fører til økt sikkerhet for alle som ferdes i området i framtiden.

Foto: AS Oscar Sundquist

Får daglige oppdateringer

Sør-Varanger-bedriften har 100 ansatte. 20 av disse utfører arbeid på damprosjektet i Narvik.

Prosjektleder i Statkraft, Abha Dudhraj, skriver i en e-post til NRK at de har fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Målsettingen er at ingen skal bli skadet på arbeidsplassen.

«Statkraft gjennomfører risikovurdering på alle sine prosjekter før prosjektstart. Skredfaren er kartlagt som en av de største risikoene tilknyttet Båtsvatn-prosjektet», opplyser Dudhraj.

Les også Denne dronen kan gjøre at vinterstengte veger får åpne tidligere

Statens vegvesen vil bruke drone for å finne ut om rasutsatte veger kan åpne eller ikke

Seniorspesialist i snø- og steinskred i NGI, Christian Jaedicke, har blitt engasjert av Statkraft til å bistå i sikringsarbeidet.

– Det finnes flere steder langs veien og ved demningen hvor det kan gå snøskred, bekrefter Jaedicke.

NGI har gjennomført kartlegging, risikoanalyser og kursing av personell. De gjennomfører i tillegg snøskredvarsling slik at arbeidet kan utføres på et akseptabelt nivå.

– Vi gir entreprenøren daglig oppdatering med treffsannsynlighet for veien og de utsatte områdene ved anlegget. I henhold til denne kan det bli iverksatt ulike tiltak. Som å opprette områder hvor det er forbudt å oppholde seg ved en økning i skredfaren.

AS Oscar Sundquist er godt i gang med rehabiliteringsjobben for Statkraft på Båtsvatn kraftverk, som ligger ved Kobbvatnet i Narvik kommune i Nordland fylke.

AS Oscar Sundquist jobber hele året på dam Båtsvatn. Mørketiden og skredfare stopper ikke prosjektet.

Foto: AS Oscar Sundquist

– Vi vet at faren og risikoen er der

Det har den siste tiden vært betydelig snøskredfare i store deler av Nord-Norge. I området hvor arbeidet pågår, har det vært sendt ut flere oransje skredvarsel i vinter. Det betyr at skred kan løsne av seg selv i leområder med fersk fokksnø.

Áigin Bakkehaug forteller at de på bakgrunn av samarbeidet med NGI og Statkraft ikke frykter at deres ansatte står i fare for å bli tatt av snøskred.

Men de er ikke naive.

– Vi vet at faren og risikoen er der, spesielt når det kommer mye snø, sier Bakkehaug.

Jobber med skredsøker på kroppen

Det er ikke bare innført forebyggende tiltak ved anlegget. De ansatte i AS Oscar Sundquist har også fått opplæring i hva de skal gjøre om det skulle gå et snøskred.

– Mannskapene har vært på kurs for å lære å håndtere denne typen hendelser. Vi har blant annet gått gjennom rutinene og hatt redningsøvelse. Dette for å lære de ansatte hvordan de skal redde noen ut av et snøskred, sier Bakkehaug.

Prosjektleder Abha Dudhraj opplyser videre at de som jobber i området alltid må være utstyrt med sikkerhetsutstyr.

Alle skal ha skredsøker på kroppen. Søkestang og spade må dessuten være nært tilgjengelig.

– Og alt arbeid i skredfarlig terreng stanses når skredfaren er høy. Eller når været gjør det umulig med en eventuell evakuering.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) bistår Statkraft og AS Oscar Sundquist entreprenør med å sikte anlegget ved Båtsvatn.

Det er et skredfarlig terreng rundt dam Båtsvatn. De ansatte i AS Oscar Sundquist har fått erfare hvordan det er å søke i området i mørket.

Foto: Christian Jaedicke

Flere rehabiliteringsprosjekter

Abha Dudhraj skriver i en e-post til NRK at de for tiden også gjennomfører planlegging av ytterligere rehabiliteringer.

«Vi er i gang med å planlegge rehabilitering av flere av våre damanlegg tilknyttet kraftverk i Røssåga og Rana. Damanleggene våre er gjenstand for løpende revurdering i henhold til Damsikkerhetsforskriften. Og vi planlegger en rehabilitering og oppgradering i tråd med dette»

Daglig leder i AS Oscar Sundquist, Áigin Bakkehaug, forteller at det er få store prosjekter i Øst-Finnmark for tiden. Derfor har de nå omstilt seg og har hele Nord-Norge som sitt nedslagsfelt.

– Vi blir å fortsette med damprosjekter og andre kompliserte prosjekter om de er på tusen eller fem høydemeter. Vi synes dette er artig, sier Áigin Bakkehaug.

NRK anbefaler