Hopp til innhold

– Han lokket 16 år gammel jente fra asylmottak hjem til seg med iPhone og penger

Over 90 enslige mindreårige asylsøkere forsvant i fjor fra norske mottak, uten å oppgi ny adresse. Norsk lov beskytter ikke asylbarn mellom 15 og 18 år mot å bli lokket til å flytte privat.

Cameron Davies

Leder på mottaket i Sjøvegang hvor den 16 år gamle afrikanske jenta ble lokka ut fra, Cameron Davis mener loven inviterer til misbruk.

Foto: Helga Bones / NRK

Ved Sjøvegan mottak i Troms, ble en 16 år gammel afrikansk jente lokket ut av mottaket av en norsk mann.

– Hverken vi eller politiet kunne stoppe det, sier mottakets leder, Cameron Davis.

Lokket med Iphone og penger

Asylmottak Sjøvegan

Fra asylmottaket på Sjøvegan ble en 16 år gammel afrikansk jente lokket til å flytte hjem til en norsk mann.

Foto: Helga Bones / NRK

Like før jul oppdaget han at en av mottakets enslige mindreårige asylsøkere hadde tenkt å flytte til en norsk mann på Østlandet. Jenta hadde blitt kjent med mannen mens hun var på et transittmottak på Østlandet.

– Han ga henne en Iphone og et bankkort med et nærmest utømmelig budsjett. Han var ikke interessert i å samarbeide, og gikk ikke med på å bli vurdert som omsorgsperson, forteller Davis.

Mottakslederen kalte inn til hastemøte med både lokalt politi, barnevern og UDI da han oppdaget at jenta skulle flytte til mannen.

– Inviterer til misbruk

– Det viste seg at ingen kunne gjøre noe. Det er et hull i loven som inviterer til misbruk av sårbare ungdommer, sier Davis som mener unge enslige mindreårige som kommer til Norge fortjener en bedre beskyttelse.

Den afrikanske jentas hjelpeverge på Sjøvegan, Nina Størkersen, er opprørt over at ingen kunne gripe inn.

– Hadde dette skjedd med en norsk ungdom, ville både politi og barnevern ha grepet inn. De ville hentet jenta tvert. Mens disse ungdommene virker nærmest rettsløs, sier hun.

Ikke et enkelttilfelle

Nina Størkersen

Jentas hjelpeverge, Nina Størkersen er bekymra og tror denne saken dessverre ikke er enestående.

Foto: Helga Bones / NRK

Størkersen hadde flere samtaler med den afrikanske jenta før hun dro, men jenta ble med mannen da han kom og hentet henne. Nå vet hun ikke hvordan jenta har det.

– Vi må jo bare håpe at hun har det bra, men måten det skjedde på var svært uheldig. Han ble aldri vurdert som omsorgsperson.

Jentas hjelpeverge mener saken dessverre ikke er et enestående tilfelle.

– Jeg har som hjelpeverge vært vitne til at flere enslige mindreårige asylsøkere blir lokket eller bestukket, sier hun.

90 barn ble borte

I 2009 var det 60 enslige mindreårige asylsøkere som flyttet fra mottak uten å oppgi ny adresse. Bare seks kom tilbake, opplyser UDI.

I fjor økte antallet, og hele 90 barn ble borte innen oktober. Bare 17 kom tilbake.

I dag er kun enslige mindreårige asylsøkere opp til 15 år under barnevernets ansvar. Mellom 16 og 18 år er de underlagt Utlendingsdirektoratet.

Avdelingsdirektør for Regional Mottaks avdeling i Utlendingsdirektoratet (UDI), Siri Rustad, bekrefter at UDI ikke har hjemmel til å holde enslige mindreårige over 15 år på mottakene, om de selv ønsker å flytte.

– Det eneste vi kan gjøre er orientere oss i saken og eventuelt sende en bekymringsmelding til barnevernet i den kommunen den mindreårige flytter til, sier hun.

Myndighetene bekymra

Hun sier at UDI er bekymret når ungdom flytter på tross av at de får råd om å bli.

– Man kunne tenke seg at barnevernet hadde hatt mulighet til å beslutte at den mindreårige ikke flytter ut av mottak, sier Rustad.

Også barneombudet er bekymra sier Anders Cameron i ombudet.

– Det kan gi rom for både økonomisk og fysisk utnytting av barna uten at man har kontroll på hva om skjer, sier han.

Barnevernet krever lovendring

Cameron mener alle enslige mindreårige bør være barnevernets ansvar.

– Omsorgen for alle enslige mindreårige under 18 år burde overføres til barnevernet. På den måten vil de være under en instans som har kunnskap om barn og som kan gi dem den omsorgen og oppfølgingen de har behov for, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.