Ingen felles fylkesting i oktober

Det pågår ingen felles planlegging av et felles fylkesting i Troms og Finnmark i oktober, slik Kommunaldepartementet har bedt om. Finnmark har sagt at dersom det blir et regjeringsskifte, vil de søke om å få opphevbet vedtaket om en sammenslåing med Troms. Men i Troms har de intern startet arbeidet, dersom vedtaket om sammenslåing blir stående, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.