Ingen «sykkelby»

Det er så langt gjort lite for syklistene i den såkalte Harstadpakken til 1,6 milliarder kroner. Gjennom trafikkprosjektet i Harstad skulle biltrafikken reduseres med 40 prosent ved å legge til rette for gående og folk som sykle. Men så langt er det lite penger til sykkelstier, erkjenner Fred Erik Fredly, som er ansvarlig for kommunale prosjekt i Harstadpakken.