Hopp til innhold

I dette hyttefeltet er knapt en eneste hytte bygd lovlig

Et ekstra uthus, en veistubbe eller en avløpskum. Slik ordner hytteeierne seg økt komfort. Men altfor ofte uten å spørre først. I et av Finnmarks største hyttefelt har derfor oppryddingsaksjonen nå startet.

Hyttefelt Repparfjorddalen

En kontroll i Reppardfjorddalen i Vest-Finnmark avdekket mange mulige lovbrudd.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

På Finnmarkseiendommens grunn er det om lag 6.000 hytter. Bare i Kvalsund kommune ligger drøyt 1.000 av disse.

– Vi har vel et inntrykk av at mange tenker det ikke er så nøye i skogen eller på fjellet, sier Thomas Darell.

Han er leder for påtaleenheten i Vest-Finnmark politidistrikt deltok på en befaring i Repparfjorddalen i Kvalsund tidligere denne uken.

Befaring i hyttefelt

Politi, Finnmarkseiendommen (Fefo) og Kvalsund kommune sjekker lovligheten av bygde veier, vannkummer og anneks i hyttefelt. Her politioverbetjent Inger Anita Øvregård i reinpolitiet, Christina Dahr og Marit Fjellro Løitegård fra Finnmarkseiendommen og Geir Israelsen fra Kvalsund kommune.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Befaringen kom i stand etter klager fra reindrifta om at stadig større del av beiteområdet går bort på grunn av hytteeieres inngrep i terrenget.

– Vil beholde naboskap

Statskog er landets desidert største grunneiere og har på sin grunn i resten av landet om lag 11.500 hytter, der halvparten ligger i hyttefelt. De opplever ikke samme grad av hytteeiere som tar seg til rette slik lenger nord i landet.

– Sett i forhold til antall hytter så er det få slike saker. Vi har vel inntrykk av at de fleste hytteeiere ikke gjør noe før de har spurt om lov av hensyn til et godt naboskap, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Berit Flo i Statskog.

Sjekker mulig ulovlig vei

En nybygd vei til ei hytte.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Knapt noen helt lovlig

Befaringen i Repparfjorddalen avdekket en rekke mulige lovbrudd. Inngjerdede hytter, vannbrønner, avløpskummer og veier som kan være bygget uten tillatelse.

Maria-Victoria Solstrand

Arealplanlegger Maria-Victoria Solstrand i Kvalsund kommune

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Arealplanlegger Maria-Victoria Solstrand i Kvalsund kommune sier det knapt var en eneste hytte som ikke har et potensielt ulovlig tiltak.

​– Enten var det gjerder, for mange bygninger, veier eller utslipp av vann, forteller hun.

– Dersom resten av hyttefeltene i området er lik dette, så har vi et mye større problem enn jeg trodde, sier hun.

Solstrand erkjenner at de også må sjekke for egen del, slik at ikke kommunen har gitt tillatelse til tiltak som egentlig er i strid med reguleringsbestemmelsene.

Etter at Kvalsund nå har satt i gang oppryddingsprosjektet har de også fått henvendelser fra andre kommuner med tilsvarende problemer.

– Det er tydelig at dette er et problem ikke bare hos oss, sier hun.

Nye behov

Grunnforvalter Marit Fjellro Løitegård i Finnmarkseiendommen mener det befaringen nå viser er et utslag av både arealkonflikt med reindriften, men også at hyttefeltene er planlagt på 70-tallet med helt andre krav.

– Derfor prøver vi å ta hensyn til nye behov som veier, vann og avløp når vi nå planlegger nye felt, sier hun.

For politiet vil de fleste sakene fra befaringen neppe resultere i mer arbeid.

– Strafferettslig er det kort foreldelsesfrist, Men kommunen kan jo kreve at det ryddes opp, sier påtaleleder Thomas Darell.

Hytteeierne i området tror ikke omfanget av ulovligheter er så stort.

– Det er nok flere av tiltakene her som kommunen har godkjent, selv om reindriften fortsatt mener de er ulovlige, sier leder i Vest-Finnmark hytteforening, Ola Hansen.

repparfjorddalen