Tromsø til kamp mot røyking utendørs: – Kommer til å bli den nye normalen

Tromsø kommune går nå til kamp mot røyking i populære utendørsområder. Kreftforeningen håper flere kommuner følger etter.

Telegrafbukta, Tromsø.

Telegrafbukta i Tromsø er et populært sted å oppholde seg når det er fint vær i byen. Nå vil friluftsrådgiveren i kommunen at området skal bli røykfritt.

Foto: Mohamed A. Dahir / NRK

– En vennlig, positiv oppfordring om å ikke røyke i mye brukte turområder og der det er barn til stede, tror jeg er veien å gå.

Det er i hovedsak fellesområder som Telegrafbukta og Charlottenlund som friluftsrådgiver i Tromsø kommune, Henrik Romsaas, ønsker å få røykfri.

Nå vil han sette opp skilt som oppfordrer folk til å avstå fra røyken i disse områdene.

Romsaas har imidlertid liten tro på rene forbudsskilt.

– I friområdene skal det være mest mulig grad av frihet, så må vi komme med noen vennlige oppfordringer til foreldre og andre om å være gode forbilder for barna.

– Ønsker et nasjonalt forbud

Kreftforeningen mener tiden er moden for en utvidelse av røykeloven og flere røykfrie uteområder. De roser derfor forslaget til Tromsø kommune.

Distriktssjef for Kreftforeningen, Brage Larsen Sollund, håper Tromsø nå kan bli en foregangskommune.

– Vi håper hele landet kommer etter og at det blir et nasjonalt forbud mot røyk på slike områder. Vårt mål og vår drøm er at vi i fremtiden skal ha et tobakksfritt samfunn. Dersom vi skal få det må vi sette en stopper for «rekruttering» av nye røykere.

Røykfrie parker

Friluftsrådgiver Henrik Romsas og distriktssjef for Kreftforeningen, Brage Larsen Sollund, ønsker seg røykfrie friluftsområder i Tromsø.

Foto: Tove Jensen / NRK

Visjon om et tobakksfritt samfunn

I Norge ble røykeloven sist endret i 2014. Da ble det innført tobakksforbud ved skoler og barnehager og et forbud mot særskilte røykerom, men ikke uteserveringer.

Norge har imidlertid lovfestet en visjon om at vi skal bli et tobakksfritt samfunn.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har varslet at det kommer en høring til høsten med forslag til tiltak for å gjøre tobakk mindre attraktivt, og det vil komme endringer i røykeloven.

– Et modig forslag

Maja-Lisa Løchen er professor i forebyggende medisin ved UiT og tidligere leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging. Også hun roser forslaget om røykfrie områder.

– Det synes jeg er en veldig god idé. Det vi vet fra forskning er at all eksponering av tobakksrøyk, selv om det foregår ute, kan skade personer som er spesielt utsatte og sårbare.

Maja-Lisa Løchen

Professor i forebyggende medisin ved UiT, Maja-Lisa Løchen, er positiv til forslaget.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Hun mener alle strukturelle tiltak som forhindrer røyking kan være bra for ikke-røykere, men også flere røykere.

– Det er også med på å hjelpe de som røyker å gjøre flere steder utilgjengelig for å røyke, for det vi vet er at en stor andel av dem som røyker i dag ønsker å slutte.

Ser til Sverige

I Norge ligger andelen dagligrøykere på 9 prosent og andelen som røyker av og til er omtrent like stor. Løchen trekker frem Sverige som et land å se til når det kommer til regler om røyking i offentlighet. Der er det 7 prosent som røyker daglig.

– Sverige leder lite grann på dette området fordi de allerede for et år siden har vedtatt forbud mot røyking på uteserveringssteder. Men dette tror jeg kommer til å bli den nye normalen i Norge.

Hun tror Tromsø kommunes forslag kommer til å møte motstand, men at det er fullt mulig å gjøre til nasjonal politikk.

– Jeg tror andre kommuner kommer til å se med beundring på Tromsø, for det er et veldig modig tiltak.