Snusskap, røykerom og skolerøyk blir forbudt

Tirsdag blir tobakksskadeloven innskjerpet ytterligere, ved at røykerom i bedrifter, og all bruk av snus og røyk på områdene til skoler og barnehager blir forbudt. Du får heller ikke lenger gå i snusskapet og hente boksen selv.

Joakim Pedersen og Marie Svarstad

Både Joakim Pedersen og Marie Svarstad på Porsgrunn videregående skole snuser og har brukt snus på skolens område, selv om det ikke er lov. De forteller at halve klassen snuser, men at lærerne ikke bryr seg. Nå blir det en endring på det.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen/NRK

Snusboks i lomme

Snusboksen må forbli i lomma hele skoledagen og på skolens område, når røykeloven innskjerpes fra 1. juli.

Foto: Cornelius Poppe, / NTB scanpix
Arne Bjørgås

Lærer Arne Bjørgås på Porsgrunn videregående skole peker på lappen som forteller at snus er forbudt på skolen og i timene. Men i timene har han valgt å overse elevenes snusbruk.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Hovedformålet med endringene er å forebygge at barn og unge begynner med røyk og snus, melder Helsedirektoratet.

Du må helt ut på gata

Nye innstramminger medfører at du fra tirsdag 1. juli av må ut på gata for å røyke hvis du i dag jobber i en bedrift med særskilt røykerom.

Mange skoler har hatt forbud mot røyking og bruk av snus lenge, men forbudet har ikke vært håndhevet strengt.

– Lærerne har gitt opp

Rett før elevene tok sommerferie fortalte elevene Joakim Pedersen og Marie Svarstad NRK at på Porsgrunn videregående skole tok lærerne lett på forbudet.

– Om lag halve klassen snuser. Folk putter inn en snus før de går inn i timen. Ingen lærere gjør noe med det, sier Joakim Pedersen. De opplevde at lærerne hadde gitt opp å håndheve forbudet.

Men fra neste skoleår må rektor og lærerne ta forbudet mer alvorlig, for nå blir kravet om røykfrie skoler strengere. Både på skoler og barnehager må ansatte og elever gå helt ut av skolens område for å ta seg en røyk eller pris. Den slags blir nemlig forbudt på alle slike institusjonenes inne- og uteområder.

Institusjoner hvor beboerne har sine hjem, offshore-installasjoner og inntil halvparten av overnattingsrommene på hoteller er unntatt fra forbudet, ifølge direktoratet.

Slutt med selvbetjening

tobakk og snusskap

Det blir helt slutt på selvbetjening av snus fra slike snusskap i butikkene. Nå skal all snus bak disken.

Foto: Ingelill Brattheim / NRK

For tobakksbrukere flest er det imidlertid forbudet mot selvbetjening av tobakksvarer som kanskje vil merkes best. Sigarettene er for lengst flyttet inn i egne skap bak butikkdisken.

Nå blir det også forbudt å la kundene selv plukke snusboksene ut av egne kjøleskap i butikklokalet. Også snus og andre tobakksvarer, samt såkalte tobakkssurrogater, skal heretter bak disk.

Dessuten skal alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og inngangspartier til både offentlige og private helseinstitusjoner være røykfrie fra 1. juli.

Totalforbud i skoletiden

Totalforbudet mot røyk og snus i skoletiden gjelder både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og på uteområdet, men ikke utenfor skolens område. Det samme gjelder for ansatte i barnehager.

Lovendringene ble vedtatt av Stortinget i fjor. Da ble også tobakksskadelovens formålsbestemmelse utvidet og nevner nå særskilt viktigheten av å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakk. Barn skal oppleve en mest mulig tobakksfri oppvekst. Det innebærer også at de skal ha vern mot passiv røyking.

Hindre rekruttering

Snus

De fleste som begynner å røyke eller snus, begynner i ung alder. Derfor er forbudet mot snus på skolens områder så viktig, mener Helsedirektoratet.

Foto: Frank Almås / NRK

De fleste som begynner å røyke eller snus, begynner i ung alder. Veldig få begynner etter fylte 20 år. Ved å innføre tobakksfri skoletid blir en viktig arena for rekruttering og sosialt press om å begynne med tobakk borte, mener helsedirektoratet.

Direktoratet viser til at det er dokumentert at skoler som allerede har innført røykeforbud har færre røykere enn skoler uten forbud.

De mener at ettersom skolen når alle barn på tvers av sosiale skiller og er en sentral arena i utvikling av adferd og holdninger, er et totalforbud særs viktig her. Direktoratet fremhever også lærere og andre skoleansatte som viktige rollemodeller.

Direktoratet peker også på at det i lys av den kraftige økningen i snusbruk blant unge de siste årene, er det spesielt viktig at forbudet omfatter all tobakksbruk.

Røyking i skolegården

Innskjerpelsen av røykeloven betyr at det verken blir lov med snus eller røyk noe sted på skolens område, og at rektor får ansvaret for at elever og lærere overholder forbudet.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Lovendringen gjør at alle skoler får et enhetlig regelverk for bruk av tobakk slik mange skoler har ønsket. Konflikter om hva som inngår i skolens uteområde unngås.

Også forbud på skoleturer

Skolens ansatte og besøkende må bevege seg ut av skolens område for å bruke tobakk. Det er opp til skoleeier selv om det skal fattes vedtak om regulering av ansattes tobakksbruk utenfor skolens område.

Arbeidsgiver har også, med enkelte begrensninger, frihet til å pålegge ansatte ved skoler å avstå fra tobakksbruk i arbeidstiden, som følge av at skolens ansatte har et særskilt ansvar som rollemodeller.

Rektor blir røykepoliti

Avgrensningen av «skoletid» bør sammenfalle med ordensreglementets virkeområde, anbefaler Helsedirektoratet. Friminutter, turer/ekskursjoner i skolens regi, i tillegg til ordinære skoletimer, vil derfor kunne omfattes. Fritid og fritimer hvor eleven oppholder seg utenfor skolens nærområde, vil ikke være omfattet.

Det er rektor eller skoleeier som er ansvarlig for at forbudene håndheves. Regler om tobakksbruk skal inngå i skolens internkontrollsystem. Kommunene og Arbeidstilsynet skal føre tilsyn.

Gjelder også i familiebarnehager

Forbudet omfatter både kommunale og private barnehager, også private familiebarnehager. Direktoratet påpeker at selv om familiebarnehagen er i et privathjem, må hensynet til barna gå foran det inngrepet i privatsfæren som røykeforbudet er. Barn skal ha samme vern mot passiv røyking uansett hvilken type barnehage de går i, understreker direktoratet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger