Hvor stammer oljesølet fra?

Store mengder oljesøl i sjøen utenfor Ingøy gjør at Kystverket har igangsatt gransking for å finne forurensningskilden.

Oljesøl utenfor Ingøy

Kystverket kan ikke si hvor store mengder oljesøl det er snakk om.

Foto: Dmitri Barjitski

– Jeg har gått gjennom oljesøl med båten i hele dag, fortalte fisker Torleif Hansen til NRK.

Kystverket sendte ut fartøyet NSO Crusader for å undersøke oljesølet.

– Det er umulig å si hvor mye som er sluppet ut. Vi har også registrert at utslippet er tynnet ut. Vi trodde først det var diesel, men ser at dette er en væske som er mørkere. Derfor vil vi undersøke dette nærmere, sier seniorrådgiver Silje Berger i Kystverket.

Politiet skal også være informert om utslippet. Nærmeste miljømyndigheter har også fått beskjed.

Kystverket vet ikke hvor lenge oljesølet kan ha ligget i sjøen utenfor Ingøy, og det er ikke kjent at det skal ha foregått uhell med fartøyer i området.

Oljeutslipp kan være spesielt skadelig for fuglelivet.

– Utslippet er av en sånn mengde at det er verdt å finne ut av hva som er kilden, og vi vil fortsette arbeidet for å få klarhet i det.

Oljesøl ved Ingøy
Foto: Dmitri Barjitski