Høyre og Frp i Tromsø går mot forslaget til Kvaløyforbindelse

Flertallet i byutviklingskomiteen i Tromsø vil ikke ha bru mellom Kvaløya og Langnes.

Kvaløyforbindelsen 18.08

Høyre og Frp i Tromsø vil ikke ha den Kvaløyforbindelsen som Statens vegvesen la fram som sin anbefaling i dag.

Foto: Illustrasjon, Statens vegvesen

Samme dag som Statens vegvesen la fram sitt faglige råd for ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya, sier Høyre og Frp nei til forslaget.

Vil ha annet alternativ

Kvaløyforbindelsen

Flertallet i kommunestyret i Tromsø kommer til å stemme for et alternativ som går fra Kvaløya via Håkøya til Tromsøya.

Foto: statens vegvesen

I dagens møte i byutviklingskomiteen, la de to partiene, som har flertallet i komiteen, fram forslag om at kommunen skal gå for andre alternativer. Et av disse er en forbindelse fra Kvaløya, via Håkøya og til Sør-Tromsøya.

Dette ble vedtatt med stemmene fra Høyre og Frp. De andre i komiteen stemte mot. Dette betyr at komiteen ber kommunestyret stemme mot det alternativet som vegvesenet mener er det beste, faglige alternativet.

– Godt og framtidsrettet

Øyvind Hilmarsen

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen sier de går inn for en mer framtidsrettet løsning enn det Statens vegvesen mener er den beste.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Jeg er glad for vedtaket i komiteen i dag. Dette er et godt og framtidsrettet forslag. Det sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H).

– Vi må tenke langt framover og ta inn over oss en stor befolkningsøkning i byen, og en løsning over Håkøya vil føre til en langt bedre flyt i framtidig trafikk, sier han.

Overrasket opposisjon

Gunnhild Johansen, som sitter i byutviklingskomiteen for SV, sier de ble overrasket da forslaget kom på bordet i dag.

– Det er tydelig at posisjonen har det travelt med å få vedtatt dette, og dermed binde opp det nye kommunestyret som kommer etter valget, sier hun. I en så viktig sak burde ikke det skje.

Byråd Britt Hege Alvarstein sa til NRK tidligere i dag at hun håper på bred politisk oppslutning om forslaget.

– Denne saken haster, sier hun. Det skal ikke bli en ny E-8 sak, som vegen i Ramfjord.

Avgjøres om en uke

Saken skal behandles i Tromsø kommunestyre allerede onsdag i neste uke. Da skal politikerne behandle arealplanen for kommunen, og der er Kvaløyforbindelsen et viktig element.

– Vi går inn for den beste løsningen, og den kommer nok kommunestyret til å støtte, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

Det dårligste alternativet

Strategidirektør i Statens vegvesen, Unni Gifstad, sier at det alternativet som posisjonspolitikerne i Tromsø nå ønsker, har vært grundig utredet.

– Dette alternativet er ikke bare mye dyrere enn bru fra Kvaløya til Langnes, det er også et dårligere alternativ, som ikke fører til de resultatene man ønsker, sier hun.

Den løsningen som byrådet ikke ønsker, ble vedtatt i styringsgruppen for prosjektet tidligere i sommer. I denne styringsgruppen var også byråd Britt Hege Alvarstein med.