Hopp til innhold

Fiskebåtene ligger ved kai: Kystsamfunn sliter og ber om hjelp

Politikerne i Øst-Finnmark er «svært bekymra» over situasjonen i fiskerinæringa. Flere år med kvotenedgang gir sterke utslag for hele lokalsamfunn.

Fiskebåter ligger til kai i Båtsfjord.

Øst-Finnmarkrådet ønsker at den minste flåten skal få en større andel av kvotene.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

– Fiskerne i Finnmark sliter, skriver Øst-Finnmarkrådet i et brev som er sendt til regjeringa, Stortinget og Fiskeridirektoratet.

I flere år har kvotene på kvitfisk (torsk og hyse) og kongekrabbe gått tilbake.

– Det kulminerte med kraftig kvotenedgang ifra 2023 til 2024, skriver rådet og viser til en forstudie fra Vardø.

Den slår fast at reduserte kvoter har ført til en nedgang i kjøpekrafta i kommunen på omtrent 700 millioner kroner.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen er styreleder i Øst-Finnmark rådet. Rådet representerer kommunene i regionen.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Les også Fiskere i nord presses på land: – Noe er galt når det koker med fisk i havet

Fiskebåter til kai i Vardø.

Påvirker hele lokalsamfunn

– Kvotenedgangen påvirker ikke bare fiskerne, men hele rekka fra fiskeindustrien, leverandører og støttefunksjoner – til handels- og servicenæringa i lokalmiljøet. Til slutt går det ut over kommuneøkonomien og mulighetene til å gi befolkninga tilbudene de har krav på, heter det i brevet.

Filetarbeidere på Båtsfjordbruket

Kvotenedgangen påvirker også fiskeindustrien.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Vil endre permitteringsregler

Permitteringer er vanlig i fiskeindustrien.

Innimellom leveres det ikke fisk. Dermed mangler bedriftene råstoff til produksjonen.

Ifølge dagens regler kan ansatte være permittert i 26 uker i løpet av 18 måneder. Tidligere var reglene 52 uker i løpet av 18 måneder.

– De nye reglene gjør det vanskelig å holde på ansatte. Derfor sier fiskeindustribedrifter opp medarbeidere på grunn av permitteringsreglene, heter det i brevet.

I neste omgang fører det til at fast ansatte med høy kompetanse må slutte – og flytter ut av regionen.

Dronebilder av fiskernes blokade av Hammerfest havn.

Mange fiskere i Finnmark blokkerte havner i protest mot kvotemeldinga som blei vedtatt i Stortinget i vår.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Dette bygger ikke samfunn og bidrar ikke positivt til befolkningstallene, slår Øst-Finnmarkrådet fast.

De meiner også at kvotemeldinga som blei vedtatt i vår neppe vil bøte på denne situasjonen, fordi det er varsla ytterligere nedgang i kvoten neste år.

Ber om ny politikk

Rådet oppfordrer fiskeri- og havministeren til å komme med forslag til tiltak og ny politikk som vil styrke industrileddet. Og det så raskt som mulig.

Det må omfatte både leveringsforpliktelser for trålerne, ferskfiskordning og distriktskvoter.

Les også Kvoten halvert, håper på meir fisk i kvotemeldinga

Kenneth Stensen og Urte Sliazaite står på flytebrygga i Kiberg, foran sjarken "Lofotfisk."

Øst-Finnmarkrådet vil ha kortsiktige tiltak som kan bøte på situasjonen som rammer kyst- og fjordområdene i Finnmark. Blant anna foreslår det rentekompensasjon til fiskere og landindustrien.

I tillegg vil rådet gi fiskere mulighet til å tjene mer fra anna arbeid og fortsatt være registrert i fiskermanntallet med fiske som hovednæring. Samtidig ønsker Øst-Finnmarkrådet at den minste flåten skal få en større andel av kvotene.

Øst-Finnmarkrådet foreslår også at fiskere i Øst-Finnmark skal få enerett på fiske etter kongekrabbe mens bestanden bygger seg opp igjen.

Rådet vil også at en større andel av den norske snøkrabbekvoten skal landes og bearbeides i Finnmark.

Les også Fiskeria er grunnmuren for heile bygda – også turismen

Krabbesafari3