Her utsettes barn for kreftfare

Berlevåg barnehage har 7,5 ganger høyere radonkonsentrasjon enn tillatt.

I Berlevåg må barnehagen finne nye lokaler etter at det er målt en alarmerende høy konsentrasjon av radon derbarnehagen ligger.

Barna i Berlevåg Barnehage leker i et bygg med 7,5 ganger så høy radonkonsentrasjon enn det som er tillatt.

I Berlevåg barnehage er det målt opptil 1500 becquerel per kubikkmeter. Ifølge Statens strålevern bør man sette inn tiltak ved 100 becquerel per kubikkmeter, 200 becquerel per kubikkmeter regnes som maksimalverdi.

– Trodde det var feil med måleren

Bente Kvam, enhetsleder Berlevåg Barnehage

Enhetsleder i Berlevåg Barnehage, Bente Kvam krever at noe blir gjort med den høye konsentrasjonen av radon.

Foto: Bård Wormdal / NRK

De første målingene i vinter skapte sjokk i barnehagen, sier enhetsleder Bente Kvam.

– Det første jeg gjorde var å sende et bilde av den digitale måleren til driftssjefen og spørre om det var noe feil med måleren. Da viste den nesten 400, og vi lurte på om det var noe galt. Men vi fikk til svar at måleren viste riktig, og da ble det en del bekymring her på huset.

I barnehagen går det 40 barn, i tillegg er det 12 ansatte. Både foreldre og ansatte er bekymret.

– Det er bekymringsfullt at vi alle kan få lungekreft, eller at det at vi er her inne skal ha noe å si for helsa vår om noen år, sier barnehageassistent Miriam Workinn.

Kan måtte flytte ut av bygget

Etter de første målingene i vinter har kommunen i samråd med Statens strålevern gjennomført mer omfattende målinger. Disse skal gi grunnlag for eventuelle tiltak. Barnehagen kan bli stengt på kort varsel, sier driftssjef i kommunen Jan-Arne Frantzen.

– Vi må nok flytte barna. Det holder ikke med bedre ventilasjon, vi må også få tettet det som siver inn fra bakken. Huset her er bygget uten kjeller som kunne tatt unna det verste.

Foreløpig avventer kommunen resultatet av de nye undersøkelsene før de vil bestemme seg for hva de vil gjøre.

– Det er en vurdering som må gjøres om det er forsvarlig å være her. Vi venter nå på resultatene av langtidsmålingene før vi rådfører oss med Arbeidstilsynet og Statens strålevern. Men jeg har allerede informert politikerne i kommunen om at vi trolig må stenge bygget og finne andre alternativer, sier Frantzen.

Barnehageledelsen krever derimot at noe skjer nå.

– Nå må det gjøres noe! Vi kan ikke være i et slikt miljø som er forpestet av radongass, sier Kvam.