Her forurenses det mer enn før

Anlegg i Nikel og Zapoljarnij i Russland slipper ut store mengder svoveldioksid og tungmetaller mot Norge. Sør-Varanger kommune har de høyeste målte konsentrasjonene av SO2 i hele Norge.

Nikel

Målinger siste året viser økt utslipp fra smelteverket i Nikel.

Det er smelteverket i Nikel og briketteringsanlegget i Zapoljarnij i Russland som slipper ut store mengder svoveldioksid og tungmetaller.

Smelteverket i Nikel ligger kun 7 km fra den norske grensen, og utslippene fra anleggene kommer inn over Norge ved østlig og sørlig vind.

Nå er konsentrasjonen av svoveldioksid på norsk side så høy, at den er over tillatte grenseverdier for luftkvalitet.


Mer forurensning enn før

Nye målinger er tatt nær norske grensen fra april i fjor til mars i år. Norsk institutt for luftforskning (NILU) kommer nå ut med de skrekkfulle målingene i en ny rapport.

Denne rapporten viser blant annet at Pasvikdalen og Jarfjord i Sør-Varanger kommune har de høyeste målte konsentrasjonene av svoveldioksid i hele Norge.

I tillegg viser innhold av tungmetallene kobber og nikkel i moser i disse områdene er blant de høyeste i Europa.

Det er også gjort målinger av tungmetaller i luft og nedbør på Svanvik og Karpdalen i området, hvor det viser økt utslipp også av spormetaller fra smelteverket.

Her fant man ut at det var nå et høyere utslipp av nikkel, arsen, kobber og kobolt.

Smelteverk i Nikel i 1996

Smelteverk i Nikel.

Foto: Skjalg Fjellheim / Scanpix


Over Norges lovlige grenser

Målingene som er gjort i Karpdalen nær grensen til Russland viser at anleggene i Nikel og Zapoljarnij har utslipp over både EUs og Norges lovlige grenser i forhold til forurensning.

EUs regelverk tillater tre døgn per år med utslipp av svoveldioksid over 125 mikrogram per kubikkmeter, mens det nasjonale målet er 90 mikrogram per kubikkmeter.

I Karpdalen ble det registert syv tilfeller med utslipp over 125 mikrogram per kubikkmeter, noe som da er mer en antall tillatte overskridelser.

Nasjonalt mål ble overskridet to ganger på Svanvik og fem ganger i Karpdalen.

NILU sier samarbeidet om miljøovervåking mellom Russland og Norge er blitt bedre det siste året. Nå arbeides det med å etablere et mer formelt samarbeid med avtaler og systemer for utveksling av data om utslippene.

Nyheter fra Troms og Finnmark