Buchardt med nye hotellplaner

Arthur Buchardt måtte skrinlegge det omdiskuterte "T-hotellet". Nå er de ferdige hotellplanene klare.

– Det har vært en krevende og konstruktiv prosess, sier Arthur Buchardt.

Hotellmagnaten har i mange år jobbet for å få bygge et hotell sør i Tromsø sentrum. I 2012 presenterte han planene for et hotell som var formet som en stor "T".

Planene høstet mye kritikk fra byens befolkning. I tillegg oppsto det en utfordring i forhold til Framsenterets utviklingsplaner i det aktuelle området.

Tromsø kommune inviterte da Buchardt og Framsenteret til et møte for å finne en løsning.

– Vi er nødt til å legge til rette for dem som ønsker å investere i byen. Etter flere møter kom vi til enighet, sier byrådsleder i Tromsø kommune, Øyvind Hilmarsen.

Sørbyen

Arthur Buchardt viser fram hotellplanene sine i Tromsø sentrum. Jan-Gunnar Winther, leder for Framsenteret, er fornøyd med at man har kommet fram til en løsning alle parter kan like.

Foto: Petter Strøm

Byttet tomt

Framsenteret skal sette i gang med byggetrinn to i år. I tillegg ønsker de å ha muligheten til å kunne ekspandere videre. men Buchardts planer sør for det eksisterende Framsenteret gjorde dette vanskelig.

Løsningen ble at Buchardt og Framsenteret byttet tomter.

Buchardt har også fått arkitektfirmaet Snøhetta til å designe et nytt hotell.

– Det er mange hensyn å ta, men vi har landet på en løsning jeg tror vil fungere fint. Dette hotellet har et mer arktiske preg enn det vi presenterte i 2012, sier Buchardt.

14 etasjer

Hotellet skal reise seg 14 etasjer. Det skal romme rundt 390 hotellrom, restaurant, kongressal, treningslokaler, en stor terrasse, samt restaurant og bar i toppen.

Arthur Buchardt måtte skrinlegge det omdiskuterte "T-hotellet". Nå er de ferdige hotellplanene klare.

Arthur Buchardts nye hotell skal rage 14 etasjer. Det vil bli høyere enn fylkesbygget i bakgrunnen.

– Planen er å begynne med reguleringer så fort som mulig, slik at vi kan begynne å bygge i 2014. Derfra satser vi på at prosjektet vil ta 20 måneder før det er ferdigstilt, sier Buchardt.

Fornøyd

Jan-Gunnar Winther, leder for Framsenteret, er også fornøyd med de nye planene for sørbyen.

– Vi har hatt veldige behov for å kunne utvide. Slik planene foreligger nå ivaretas mulighetene for byutvikling, blant annet ved at hotellet ikke skygger for utsikten mot Polaria og Framsenteret. Jeg tror hotellet blir en berikelse for området, sier Winther.

Mye nytt

Men det er ikke bare Framsenteret og hotellplanene som vil prege området fra tunnelutslaget ved Hjalmar Johansengate sørover mot Hålogaland Teater de nærmeste årene.

Peab skal bygge nye lokaler på 8.500 kvadratmeter, med plass til 420 arbeidsplasser.

Aker solutions har planer om et bygg på til sammen 15.000 kvadratmeter.

– Det er klart at all utbyggingen vil gi trafikale utfordringer, men det er ikke mulighet til stenge av veiene i området. VI skal finne en løsning på det, men har ikke fått laget planene for hvordan vi skal gjøre dette, sier Øyvind Hilmarsen.

Kritisk

Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen har vært kritisk til at Arthur Buchardt har fått forkjøpsrett på tomta i sørbyen.

– Jeg har krevd innsyn i papirene i denne saken. Jeg forstår ikke hvorfor han skal få forkjøpsrett til denne tomta. Det er Statsbyggs tomt, og den burde vært forbeholdt det offentlige, sier Olsen.

– Dette er folkets område, men hotellet vil skygge for solen.