Henlegger helikopterstyrt på Svalbard

Statsadvokaten i Troms og Finnmark har nå henlagt saken om helikopterstyrten utenfor Svalbard i 2017.

Helikopterstyrt Barentsburg

Åtte personer mistet livet da et russisk helikopter havarerte utenfor Svalbard.

Foto: Frede Lamo (c) / Frede Lamo (c)

– Saken er henlagt etter en omfattende etterforskning. Det er konkludert med at det ikke foreligger straffbare forhold, sier assisterende sysselmann på Svalbard, Sølvi Elvedahl.

Et russisk helikopter var på vei fra Pyramiden til Barentsburg da det styrtet i oktober 2017. År

Åtte personer mistet livet i ulykken, og sju av de omkomne ble aldri funnet.

De åtte om bord var alle russiske statsborgere.

Ble funnet på 209 meters dyp

Store ressurser ble brukt i redningsaksjonen. Et russisk transportfly med dykkere og spesialmannskaper ble blant annet sendt til Longyearbyen for å bistå.

Helikoptervraket ble funnet tre dager etter styrten på 209 meters dyp. 150 meter unna vraket ble en av de omkomne funnet på havbunnen.

Da Statens Havarikommisjon leverte sin rapport noen måneder senere, ble det klart at årsaken til ulykken var at pilotene mistet sikten på grunn av kraftig snøvær og vanskelige værforhold.

Alle de omkomne skal ha kommet seg ut av helikopteret, men ingen brukte overlevelsesutstyr for å berge seg i det kalde vannet. Helikopteret var heller ikke utstyrt med livbåter.

«Det kan antas at de etter få minutter ble så nedkjølt at de ikke klarte å holde seg på overflaten på grunn av luft- og vanntemperatur og sjøgang», heter det i rapporten fra Havarikommisjonen.

Helikoptret ble raskt fylt med vann, før det tippet rundt og sank.

Søker med lyskaster etter helikopterstyrt ved Barentsburg

Store ressurser ble brukt i redningsaksjonen.

Foto: Jostein Forsberg

Strengere krav til nødutstyr

Norske forskrifter hadde ikke på det tidspunktet ulykken fant sted, krav om tilpasset utstyr for overlevelse i arktiske områder.

I ulykkesrapporten tok derfor Havarikommisjonen til orde for strengere regler for helikopterflyginger som skjer i spesielt utsatte områder, som for eksempel Svalbard.

Nyheter fra Troms og Finnmark