Hopp til innhold

Kaldhol legger seg flat

– Jeg tar selvkritikk og beklager min deltagelse på det årlige arrangementet til Alta kommune, sier styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol.

Bjørn Kaldhol

Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol tar selvkritikk etter smøretur.

Foto: NRK

Styrelder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol legger seg flat og beklager at han deltok på smøretur i Altaelva. Styrelederen fikk påspandert to døgn i den populære lakseelva, betalt av Alta kommune.

– Helse Nords styre har som oppdrag å føre en god dialog med kommunene i landsdelen. Som styrets leder representerer jeg styret utad, herunder i dialogen med kommunene. Denne dialogen skjer både i formelle møter og i uformelle samtaler, sier Kaldhol i en pressemelding.

Ordfører Geir Ove Bakken og Bjørn Kaldhol i Altaelva

Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol har fått massiv kritikk etter at han lot seg bli med på en luksuriøs fisketur betalt av Alta kommune. Fremst på bildet ser du ordfører i Alta, Geir Ove Bakken. Kaldhol står tredje sist.

Foto: Rune Berg / NRK

Videre sier styrelederen at han har bestrebet seg på å imøtekomme kommunenes ønsker om kontakt og samtaler, og at det var bakgrunnen for at han takket ja til invitasjonen fra Alta kommune.

Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol lot seg bli med på den luksuriøse fisketuren som Alta kommune spanderte på han. Kommunen betalte i overkant av 20.000 kroner for gildet.

Tar selvkritikk

Siden turen har Kaldhol fått krass kritikk fra flere hold, fordi han bryter med Helse Nord egne etiske retningslinjer . Nå tar styrelederen selvkritikk.

– I ettertid ser jeg at jeg ikke gjorde en god nok vurdering av om det var riktig å delta. Den reaksjon som er kommet på min deltakelse, er i seg selv et godt nok argument for at jeg ikke burde ha vært der. Dette burde jeg selv ha sett i forkant av avgjørelsen. Jeg beklager sterkt at min ubetenksomhet har medført unødig belastning for styrekolleger og ansatte i Helse Nord, sier Kaldhol.