Harstad kommune vil lage alliert treningssenter

Kommune har tro på at de kan drive Åsegarden militærleir for å gi militær vintertrening til allierte styrker når Forsvaret vil kvitte seg med leiren.

Åsegarden leir

Åsegarden leir i Harstad kan bli kommunal militærleir for utenlandske soldater

Foto: Nils Mehren / NRK

Det kan skje som privat/militært samarbeid der kommunen overtar leiren fra forsvaret. Forsvaret har bestemt seg for å avhende leiren. I dag driver nederlandske og britiske marinekommandosoldater vintertrening der.

Vi starte med at Royal Marines har sendt rekordstore 2.200 soldater til Nord-Norge denne vinteren.
Alliert treningssenter i Harstad - som Forsvarssjefen vil legge ned - er viktig for britene.
Politikerne frykter at Royal Marines vil droppe øvelser i Norge i framtida - hvis treningssenteret i Harstad strykes fra kartet.

Framtida for Åsegarden leir har lenge vært usikker. Denne saka er fra 27.02.14.

– Kommunen har tro på at de kan drive Åsegarden videre for å gi militær vintertrening til allierte styrker, sier næringssjef i Harstad, Bjørn Akselsen.

Britene vil være i Harstad

Høyerestående representanter for både den nederlandske og de britiske styrkene har tidligere uttrykt at det er i Åsegarden de får den vintertreninga de har behov for.

Philip Hammond

Tidligere britiske forsvarsminister imponert over skiferdighetene til sine soldater.

Foto: Nils Mehren / NRK

Den tidligere britiske forsvarsminister Philip Hammond er en av dem som har uttrykt at Åsegarden er perfekt øvingsområde for allierte styrker. (se videoen over)

Sparer lite på å legge ned

En utredning som kommunen har gjort viser at forsvaret ikke sparer store penger på å legge ned Åsegarden. De mener britene og nederlenderne ikke har behov for en oppgradering av leiren for 700 millioner kroner over 20 år. Det er en standardoppgradering Forsvarsbygg har lagt til grunn. Kommunen mener behovet er under 100 millioner kroner.

– Å legge ned Åsegarden vil spare forsvaret for ca. 20 millioner kroner i året, mener Akselsen. Å bygge opp noe nytt for alliert trening vil koste vesentlig mer.

Soldatene trenger ikke norsk standard

– De utenlandske soldatene skal ikke ha norsk standard, sier næringssjefen. Det som er viktig for disse soldatene er å ha tilgang til skytefelt, fjell, kyst og områder der de kan drive skitrening. Soldatene kommer fra britiske 3. commando brigade av Royal Marines og nederlandske Korps Mariniers. Det sier seg selv at det bruker kystnære områder for å få landsatt soldater og utstyr, sier han.

Britiske soldater for sin isdåp i arktis krigføring

Britiske soldater får sin isdåp i arktisk krigføring ved Åsegarden leir

Foto: Martin Mortensen / NRK

I et informasjonsnotat som kommunen har utarbeida pekes det på en nedlegging av treningsleiren fører til at slike avdelinger ikke vil trene i det aktuelle innsettingsområdet i nord. Det vil gjøre de allierte soldatene dårligere forberedt på unnsetning av Norge. NRK har siden langtidsplanen for forsvaret ble lagt fram sist høst forsøk få svar på hva alternativet til alliert treningssenter er uten å få klare svar. Verken fra forsvarsministeren eller forsvarssjefen.

Haster med svar

Ifølge Akselsen haster det med å få svar fra forsvaret om framtida for Åsegarden. Ikke minst av hensynet til de allierte som trener der.

– De vet ikke om de får bruke området etter år 2019, sier han og legger til at de snart må ha beskjed om de kan overta leieren om forsvaret holder på sitt om at Åsegarden skal ut av de militære ruller.