Hopp til innhold

Har brukt millioner for at Solveig (4) kan være med på leken

Det eneste Solveig oppfatter er lys og sterke farger. Dette har barnehagen i Vadsø lagt til rette for, men det er slett ikke vanlig i norske barnehager.

Tilrettelagt barnehage

Selv om Solveig er nesten blind, kan fireåringen likevel leke trygt i en universelt utformet barnehage.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Jeg er veldig glad for at kommunen har gjort jobben med å oppgradere området. Barnehagen er blitt kjempefin både inne og ute, og ikke minst sikrere. Nå kan Solveig bevege seg trygt rundt, uten videre fare for å falle og slå seg, sier Elin Larne.

Tilrettelagt barnehage 4

Mamma til Solveig, Elin Larne, er svært glad for at barnehagen har tatt hensyn til datterens synshemning.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Hun er mor til svært svaksynte Solveig, og priser seg lykkelig for at Glimmerstua kulturbarnehage, sammen med Vadsø kommune og opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste, Stadped, har jobbet fram tiltak for å skape et miljø Solveig kan ferdes i.

Ved blant annet å legge forskjellig underlag på stier og gangveier, merke tydelig hvor veien inn og ut av et lekeområde går, fjerne bratte stup og kvasse kanter, og sette opp stolper og lykter i klare farger, klarer fireåringen å orientere seg.

Tilrettelagt barnehage 2

Ifølge Statped og Blindeforbundet er ikke alle svaksynte barn like heldige som Solveig, som har en tilrettelagt barnehage.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Sosial utvikling

For Solveig betyr en tilpasset barnehage friere lek, flere venner og en bedre start på livet som svaksynt.

Tilrettelagt barnehage 5

Det er viktig at alle barn skal få utvikle seg, uavhengig av forutsetninger, mener enhetsleder i Glimmerstua kulturbarnehage, Bente Jakola.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Vi ser at dette fører til at hun kan leke sammen med andre barn, uten at voksne er tett på. Det er viktig for at barn skal utvikle seg sosialt, og med tanke på selvstendighet og utvikling senere i livet, sier enhetsleder i Glimmerstua, Bente Jakola.

Hun forklarer at det er essensielt at alle barn skal få utvikle seg ut fra sine forutsetninger, og derfor har de fulgt prinsippene om universell utforming i barnehagen.

– Mange svikter

Blindeforbundet anslår at det er om lag 200 synshemmede barn i førskolealder, og ifølge Statped har det nye lovverket om universell utforming i barnehager og skoler ført til en bedring av forholdene for barn med spesielle behov.

Likevel frykter Lars Anders Andreassen i Statped Nord at mange kommuner svikter.

– Det handler mye om økonomi, og en del om manglende kompetanse blant planleggere. Glimmerstua i Vadsø er et eksempel til etterfølgelse for mange andre, sier han.

Tilrettelagt barnehage 3

Om Solveig følger den gule streken, vet hun at hun er på riktig vei.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Forbundsleder i Blindeforbundet, Unn Ljøner Hagen, er enig i dette.

– Vi vet at det er altfor få som gjør dette. Denne barnehagen er en rollemodell, fordi de er flinke til å tenke helhetlig, og de viser hvor enkelt man kan gjøre det, ved for eksempel bruk av farger, sier hun.

Videre poengterer hun at universell utforming er noe alle har glede av.

– Slike tiltak skaper et tryggere miljø for alle. I tillegg unngår man stigmatisering av de synshemmede. Leken blir lik for alle.

Det eneste Solveig oppfatter er lys og sterke farger. Dette har barnehagen i Vadsø lagt til rette for, men det er slett ikke vanlig i norske barnehager.

Se Solveig i det nye uteområdet i barnehagen i Vadsø.