Hopp til innhold

Hedres for sin formidling av glemt krigshistorie

Historiker og forfatter Arvid Petterson fra Porsanger er tildelt «Det Kongelige Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull».
Han fikk medaljen for sin evne til å formidle glemt historie og kulturhistorie fra Finnmark.

På gravstøtta på den gamle kirkegården på Smørstad står navnene på de åtte barna i alderen 2 til 13

Arvid Petterson ved gravstøtta til minne om omkomne i brannen på barnehjemmet i Kolvik i 1943.

Foto: Kurt Sanvik

– Å ta i mot denne hedersbevisningen fra «Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab» var både høytidelig og stort for meg, sier Arvid Petterson.

«Det Kongelige Videnskabers Selskab» deler ut minnemedalje til en verdig vinner hvert år. Og hittil har tjuefem personer fått medaljen i gull.

Forteller Finnmarks unike krigshistorie

Arvid Petterson ble født i Brennelv i Porsanger i 1940. Petterson har skrevet en rekke historiske bøker med Finnmark som arena. Hans siste bok, «Fortiet fortid –Tragedien Norge aldri forsto», kom ut i 2008. Den handler om deportasjonen høsten 1944 og vinteren 1945 av over 50 000 mennesker fra Nord-Troms og Finnmark. Omlag 25000 ble igjen og overvintret under krevende forhold.

Petterson har vunnet en rekke utmerkelser for sine bøker. Nå får han «Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull», som bare tjuefire personer har fått før han.

Hedres for å belyse glemt historie

Denne hedersbevisningen skal skal gå til personer som utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet innen formidling, viten om eller bevaring av kultur eller natur, i tråd med Selskabets formål og idealer.

Arvid Petterson får minnemedaljen for sin formidlingsinnsats innen historie og kulturhistorie, og for sitt engasjement for å fortelle Finnmarks unike krigshistorie.