Gul beredskap på Kirkenes sykehus

Kirkenes sykehus går over til gul beredskap, skriver Finnmarkssykehuset på Twitter. Årsaken er utviklingen i smittesituasjonen i Finnmark. Sykehuset har dermed samme samme beredskapsnivå som Hammerfest sykehus og Finnmarkssykehuset HF.