GSV får bygg for 380 millioner

Garnisonssjefen i Sør-Varanger er svært fornøyd.

Garnisjonssjef GSV, Jørn Erik Berntsen

Garnisonssjef GSV, Jørn Erik Berntsen

Foto: Arnstein Jensen / NRK

I forslaget til neste års statsbudsjett er det i perioden 2010 til 2013 planlagte byggeprosjekter for omlag 380 millioner kroner på Høybuktmoen og Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).

Dette inkluderer kjøkken- og messebygg, mannskapsforlegning, infrastruktur og nye grensestasjoner.

– Det er en bekreftelse for garnisonen. Det er klart jeg er fornøyd med at GSV synliggjøres, og at det realiseres ei satsing på GSV og grensevakta, sier garnisjonssjef Jørn Erik Berntsen til NRK.

– Moderne, effektiv organisasjon

«Aktiviteten knyttet til grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) videreføres og videreutvikles som en moderne, effektiv organisasjon for grenseovervåking. Avdelingen vil utføre sine oppgaver i samsvar til de krav som stilles til Schengen-avtalens yttergrense og Norges forpliktelser iht. Grenseavtalen av 1949.», heter det videre i forslag til statsbudsjett fra den rødgrønne regjeringa.

– Dette har vi jobbet for og fått til over en lengre periode. Det er utelukkende positivt at det nå kommer i statsbudsjettet, sier Berntsen.