Granskes av Riksrevisjonen

Høyres ordførerkandidat i Alta i Finnmark, Arnt Ivar Pedersen, granskes nå av Riksrevisjonen etter at det ble brukt store summer i Bufetat Nord. På den tiden var Pedersen plan- og økonomidirektør.

Arnt Ivar Pedersen

Arbeidet til ordførerkandidat i Alta Høyre, Arnt Ivar Pedersen, granskes nå av Riksrevisjonen.

Foto: Privat

Mari Trommald

Direktør i Bufdir. Mari Trommald.

Foto: Kay Myhre

Høyres ordførerkandidat i Alta, Arnt Ivar Pedersen, har fått alvorlige merknader i sin jobb som økonomidirektør i Bufetat Nord.

Riksrevisjonen har slått alarm til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet om ureglementerte kjøp av blant annet to hytter og en båt.

Direktør Mari Trommald i Bufdir sier det er snakk om alvorlige brudd på fullmaktene:

– Riksrevisjonen reagerte på at det var gjort innkjøp som ikke var i tråd med regelverket. Det var innkjøp av fritidseiendommer og en båt, som riksrevisjonen pekte på, sier hun.

Ordførerkandidat var økonomidirektør

Det var type kjøp som førte til at vi reagerte på dette med stor alvorlighet

Mari Trommald, direktør i Bufdir

Arnt Ivar Pedersen er Høyres ordførerkandidat i Alta. Pedersen og Høyre gjorde et brakvalg i Alta, og Pedersen lanserte seg selv som ordførerkandidat mandag kveld.

Pedersen var plan- og økonomidirektør i Bufetat da disse innkjøpene ble gjort.

Hyttene skulle brukes til barnevernsklienter og mindreårige asylsøkere. Etter at Riksrevisjonen alarmerte direktoratet i gangsatte de en full gransking av økonomistyringen til Bufetat Nord.

Den avdekket alvorlige mangler innenfor økonomistyring og brudd på fullmaktene. NRK har fått tilgang til rapporten og den gir stryk til både budsjettstyring, regnskap, bilagshåndtering, dokumentasjon av kontraktinngåelse og fullmaktsbehandling.

Det som fikk Riksrevisjonen til å reagere, var mislighold av fullmaktene.

– Det var snakk om fullmakter som var utenfor den fullmakten som vedkommende hadde. Det var også type kjøp som førte til at vi reagerte på dette med stor alvorlighet, sier Trommald.

– Jeg har bare gjort en jobb

Jeg stiller meg helt uforstående til dette. Det har ikke vært mitt myndighetsområde.

Arnt Ivar Pedersen, Høyres ordførerkandidat

Selv sier Pedersen da NRK først kontakter ham, at han bare har permisjon fra jobben. Senere innrømmer han at arbeidsforholdet er avsluttet.

– Nei, jeg jobber ikke i Bufetat lenger, sier han.

Pedersen selv mener at han ikke har gått ut over noen fullmakter. Han hevder kjøpene ble gjort på oppdrag av sin daværende sjef, og at han utførte oppdrag som regiondirektøren hadde vedtatt.

– Jeg stiller meg helt uforstående til dette. Det har ikke vært mitt myndighetsområde. Jeg har bare gjort en jobb i henhold til det regionsdirektøren har bestemt skal gjøres. Det er han som sitter på fullmaktene i forhold til pengene og han vil da bestemme hvilke kjøp som skal gjøres, og jeg kjører prosessene for dette, sier Pedersen.

– Så du avviser blankt kritikken fra riksrevisjonen?

– Ja, jeg hadde ingen fullmakter – det var det regiondirektøren som hadde. Du finner ikke min underskrift i kontraktene til noen av disse kjøpene, hevder Pedersen.

Pål Christian Bergstrøm

Nåværende regiondirektør i Bufetat Nord, Pål Christian Bergstrøm. forteller at Pedersens ikke lenger arbeider i Bufetat.

Jobber ikke i Bufetat

Arbeidsforholdet til Arnt Ivar Pedersen i Bufetat Nord ble avsluttet i sommer. Det bekrefter nåværende regiondirektør Pål Christian Bergstrøm.

– Hans arbeidsforhold til Bufetat er avsluttet.

– Hvorfor det?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Bergstrøm.

Stolte på Pedersen

Den daværende regiondirektøren Ulf Størmer har en annen versjon, men sier at han som øverste sjef, til syvende og sist, har ansvar for alt det etaten gjør.

Men han stolte på sin økonomidirektør som sa kjøpene var innenfor regelverket og på rådene som den økonomiske fagdirektøren ga.

– Det er beslutninger som ikke var riktige å ta, og da er det mitt ansvar som tidligere regiondirektør, men jeg var avhengig av rådene som jeg får fra min fagekspert på økonomiske spørsmål, sier Størmer.

Størmer understreker at jobben som plan- og økonomidirektør som Pedersen hadde, er en stilling som er tillagt stor betydning og ikke minst ansvar for å gi råd, ha økonomisk oversikt, gi anbefalinger og eventuelt fraråde kjøp til resten av ledelsen.

– Føler du at du fikk gode råd?

– I ettertid vet vi at vedtakene ikke var gjort i samsvar med de rammene vi hadde. Jeg burde ha vært mer kritisk til de vedtakene som vi besluttet, sier han.

– Er dette en tung sak?

– Ja, det er en trist sak for kontoret og ikke minst for de involverte.

Ulf Størmer er gått over i en annen stilling som seniorrådgiver i Bufetat Nord. Ifølge Bufetat skyldes det alderen og ikke granskingen fra Riksrevisjonen.

Ytterligere gransking

Riksrevisjonen vil ikke kommentere saken mens den er under gransking hos dem. De vil legge fram sin rapport i november.

I den eksterne revisjonsrapporten som direktoratet bestilte anbefaler de ledelsen ytterligere gransking av transaksjonene som den gang ble gjort.