Hopp til innhold

GPS-saken til Høyesterett

Høyesterett skal behandle GPS-saken, der Avfallservice i Nordreisa brukte GPS-loggen for å dokumenter at ansatte tok for lange pauser.

Avfallsservice

GPS-logg fra søppelbilene ble brukt for å sparke ansatt ved Avfallservice.

Foto: NRK

Jørn Roar Rollstad mistet jobben sin etter at Avfallservice hevdet at han hadde tatt for lange pauser og tok betalt for ulovlig overtid.

GPS-logg fra søppelbilen ble brukt som bevis da saken kom opp i tingretten. Rollstad tapte saken både i tingretten og lagmannsretten.

I dommen i Hålogaland lagmannsrett heter det at Avfallsservice AS har begått en grov krenkelse av Rollstad. Dessuten har selskapet begått et bevisst tillitsbrudd.

Likevel ble oppsigelsen av Rolstad kjent gyldig og han måtte betale både saksomkostninger og for ulovlig utbetalt overtid.

Rådgiver i Fagforbundet, Tor Inge Hoås har likevel stor tro på at de vinner fram når Høyesterett behandler saka den 15. januar neste år.

-Det er klart at når Høyesterett har valgt å ta denne saken til behandling, er det en svært prinsipiell sak, og vi har jo store forhåpninger om at våre standpunkter vil bli hørt, sier Holås.

Han mener de har gode argumenter når Høyesterett skal behandle saken. Både LO og Transportarbeiderforbundet har kommet på banen i saken.

– Vi har hele fagbevegelsen og Datatilsynet som står bak oss i de prinsipielle holdningene vi har til denne saken. Det blir viktig for hele arbeidslivet i Norge hvordan utfallet av denne saken vil bli, sier Holås.

Han mener saken handler om hvor langt arbeidsgiver kan gå i å overvåke uten at ansatte og tillitsvalgte vet hva det skal brukes til.